МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco

  Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco

  Реферат

  Тема: Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco.

  Анотація

  Розвиток інформаційних технологій неминуче супроводжується

  розширенням комп'ютерних мереж як в плані збільшення числа під'єднаних до

  них комп'ютерів, так і в плані покриття такими мережами все більшої

  території. При такому розширенні виникає ряд проблем, серед яких можна

  виділити наступні:

  а) при використанні локальними комп'ютерними мережами (LAN) спільного

  середовища передачі при збільшенні числа підключених комп'ютерів

  збільшується кількість колізій при обміні інформацією (розширення домену

  колізій);

  б) виникає необхідність об'єднання географічно віддалених

  комп'ютерних мереж;

  в) виникає необхідність об'єднання комп'ютерних мереж, побудованих на

  базі різних технологій.

  Якщо перша проблема може бути успішно вирішена за допомогою мостів

  або комутаторів, то при усуненні двох останніх широко використовуються

  маршрутизатори.

  В широкому розумінні, маршрутизатором називається програма, що

  забезпечує обмін пакетів даних або обмін повідомлень між абонентами різних

  комп'ютерних мереж. Враховуючи, що така програма найчастіше функціонує на

  спеціалізованих апаратних засобах, у вузькому розумінні, маршрутизатором

  прийнято називати сукупність цих апаратних та програмних засобів.

  Одним із лідерів серед світових виробників маршрутизаторів вважається

  фірма Cisco Systems. Фірма виготовляє широкий спектр мереженого обладнання,

  в число яких входять і маршрутизатори різного класу –від найпростіших для

  малих офісів до найпотужніших для великих підприємств. На маршрутизаторах

  фірми Cisco функціонує потужна операційна система Cisco IOS, розроблена

  цією ж фірмою на базі ОС UNIX, яка є простою у використанні і пропонує

  споживачам широкий набір функціональних можливостей.

  Предметом розгляду даного реферату є програмні засоби маршрутизаторів

  Cisco, а саме –набір команд операційної системи Cisco IOS. В роботі

  приведено лише основні команди мінімально необхідної настройки

  маршрутизатора без прив'язки до конкретної версії операційної системи та

  конкретної моделі маршрутизатора.

  Опис команд приведено в контексті окремих типових апаратних підсистем

  маршрутизатора або відповідно до типових завдань, які потребують вирішення

  за його допомогою. Проблеми вирішення специфічних завдань, які виникають в

  процесі експлуатації маршрутизатора при виконанні ним конкретних функцій,

  не розглядаються.

  До складу реферату входять 20 сторінок друкованого тексту, включаючи

  7 ілюстрацій та 4 таблиці.

  Зміст

  1. Вступ 2

  2. Програмне забезпечення маршрутизаторів Cisco. 3

  2.1. Інтерфейс 3

  2.2. Організація команд Cisco IOS 5

  2.2.1. Контекст адміністратора 6

  2.2.2. Контекст глобального конфігурування. 9

  2.2.3. Лінії керування. 10

  2.3. Інтерфейси маршрутизатора. 11

  2.3.1. Фізичні інтерфейси 11

  2.3.2. Логічні інтерфейси 13

  2.4. Ідентифікація інтерфейсів 13

  2.5. Конфігурування інтерфейсів. 14

  2.6. Маршрутизація 15

  Висновок 17

  Перелік скорочень 18

  Перелік літератури 19

  1. Вступ

  Фірма Cisco Systems пропонує маршрутизатори різного класу як для

  малих офісів так і мультигігабітні пристрої, які функціонують в ядрі

  Інтернет.

  Маршрутизатор Cisco 1601 належить до Low-End –класу і призначений для

  підключення локальних мереж Ethernet невеликих офісів до мережі Internet,

  внутрішньої мережі компанії або ж до корпоративної мережі через декілька

  підключень глобальних мереж, таких як ISDN, асинхронні послідовні та

  синхронні послідовні.

  Маршрутизатори, серії 2500 належить до Medium-End класу і призначені

  для використання в невеликих офісах і в мережах з віддаленими вузлами.

  Типова модель Cisco 2500 обладнана двома із наступних інтерфейсів:

  . Ethernet

  . Синхронний послідовний

  . Асинхронний послідовний

  Маршрутизатори, серії 2500 обладнані пам'яттю FLASH технології EPROM,

  яка застосовується для збереження програмних образів та забезпечує їх легку

  модифікацію.

  Ці системи можуть працювати з різноманітними програмними комплексами

  операційної системи Cisco IOS, що дає можливість вибору комплекту програм,

  який відповідає конкретним мереженим протоколам. Програмні комплекти мають

  досить широкий спектр –від простих ІР та мостових з'єднань до повного

  набору функціональних можливостей програмного забезпечення Cisco.

  Серія модульних маршрутизаторів Cisco 3600 розроблена для віддалених

  офісів та підрозділів, яким необхідний доступ до корпоративної мережі або

  до мережі Internet. Дана серія забезпечує високий рівень різних технологій

  віддаленого доступу, в тому числі передачу голосу і факсів через мережі

  ТСР/ІР

  2. Програмне забезпечення маршрутизаторів Cisco.

  На маршрутизаторах Cisco виконується высокопродуктивна операційна

  система IOS (Cisco Internetworking Operating System), створена на базі ОС

  UNIX, яка фізично розміщена в енергонезалежній пам'яті маршрутизатора

  (FLASH).

  Процес ініціалізації маршрутизатора виконується в наступній

  послідовності:

  1. POST (Power On Self Test) –тестування обладнання після включення

  живлення.

  2. Bootstrap IOS –програма завантаження основного IOS.

  3. Cisco IOS –основна операційна система маршрутизатора.

  4. Файл конфігурації із NVRAM.

  Підключення до маршрутизатора здійснюється програмою TELNET на ІР

  –адресу будь-якого з його інтерфейсів або при посередництві будь-якої іншої

  термінальної програми через консольний порт маршрутизатора CON або

  додатковий порт AUX. Останньому способу слід надати перевагу, оскільки в

  процесі конфігурування маршрутизатора можуть змінюватися параметри ІР-

  інтерфейсів, що може призвести до втрати з'єднання через TELNET. Окрім

  того, з міркувань безпеки доступ до маршрутизатора через TELNET слід

  заборонити.

  Аварійне відключення оператора від консолі не реєструється

  маршрутизатором і сеанс залишається в тому ж стані. При повторному

  підключенні оператор опиниться в тому ж самому контексті, з якого відбулося

  аварійне відключення (якщо не спрацював автоматичний вихід по таймеру

  неактивності). Навпаки, при втраті TELNET –з'єднання маршрутизатор закриває

  сеанс роботи оператора.

  При першому завантаженні IOS намагається завантажити конфігурацію з

  глобальної мережі; при невдалому завершенні цієї процедури IOS пропонує

  здійснити початкове конфігурування маршрутизотора за допомогою програми

  SETUP. Програма SETUP пропонує встановити деякі основні глобальні параметри

  конфігурації маршрутизатора шляхом діалогу питання –відповідь. До

  початкового конфігурування маршрутизатора відносяться наступні дії:

  1. Специфікація імені маршрутизатора (по умовчанню пропонується

  "Router").

  2. Специфікація пароля enable secret.

  3. Специфікація пароля enable password.

  4. Специфікація пароля віртуального терміналу.

  5. Конфігурування протоколів SNMP, IP, протоколів маршрутизації RIP,

  IGRP.

  6. Конфігурування інтерфейсів.

  Кожен з наведених вище етапів, запропонованих програмою SETUP, може бути

  проігнорований, а необхідні конфігураційні параметри можуть встановлюватися

  без посередництва програми SETUP за допомогою відповідних команд Cisco IOS.

  Крім цього, запуск програми SETUP є можливим в довільний момент з

  привілейованого режиму.

  2.1. Інтерфейс

  Взаємодія з системою Cisco IOS відбувається при посередництві

  інтерфейсу командного рядка (CLI –Command Line Interface). В загальному

  випадку формат команди виглядає наступним чином:

  Команда [параметри або опції]

  Параметри або опції, залежно від команди, можуть бути обов'язковими,

  необов'язковими або відсутніми взагалі. Для орієнтування в системі команд в

  Cisco IOS передбачена залежна від контексту система допомоги.

  Допомога слова може знадобитися при необхідності отримання переліку

  команд, які розпочинаються попередньо введеною послідовністю символів. В

  цьому випадку пропонується завершити введену послідовність символом

  "?"(знак питання) – у відповідь Cisco IOS надасть перелік команд, які

  починаються шуканою послідовністю символів. Наступний приклад демонструє

  використання допомоги слова:

  Router# co?

  configure connect copy

  Допомога синтаксису допомагає отримати перелік допустимих ключових

  слів та команд даного контексту або перелік допустимих параметрів команди.

  Для використання допомоги синтаксису пропонується одразу після ключового

  слова через пробіл ввести символ "?" (знак питання). В результаті буде

  видано перелік можливих команд чи параметрів команди. Наступний приклад

  демонструє використання допомоги синтаксису:

  Router# configure ?

  memory Configure from NV memory

  network Configure from a TFTP network host

  overwrite-network Overwrite NV memory from TFTP network

  host=20

  terminal Configure from the terminal

  У випадку введення невірної команди (помилка в слові, недопустима в

  даному контексті команда або невірно заданий параметр) Cisco IOS видасть

  відповідне повідомлення і вказівку імовірного місцезнаходження помилки в

  командному рядку. Ключове слово або невірний параметр в цьому випадку

  позначаються символом "^" (тильда). Наступний приклад демонструє реакцію

  системи на невірно введене ключове слово "Ethernet"

  Router(config)#interface ethernat

  ^

  % Invalid input detected at '^' marker.

  Команди та ключові слова можна скорочувати до мінімально можливого

  –необхідно набрати кількість символів, яка є достатньою для однозначного

  трактування ключового слова чи команди. Якщо введена послідовність

  недостатня для однозначного трактування команди чи ключового слова

  –реакцією Cisco IOS спробу виконати таку команду буде повідомлення, типу:

  cisco(config)#i

  % Ambiguous command: "i"

  Автозавершення – клавішею TAB можна завершити ввід команди, якщо

  кількість попередньо набраних символів команди задовольняє умову (2).

  Для усунення необхідності повторного набору команд передбачено буфер

  історії команд, який надає можливість повторного використання введених

  раніше команд.

  Способи редагування командного рядка:

  . Попередня/наступна команда: Ctrl-P/Ctrl-N або стрілки((.

  . Символ вперед/назад: Ctrl-F/Ctrl-B або стрілки ((.

  . На початок/в кінець рядка: Ctrl-A/Ctrl-E

  . Наступне слово/попереднє слово: Esc F/Esc B

  . Авто завершення команди: Tab або Ctrl-I

  . Вставити з буфера/вставити наступний: Ctrl-Y/Esc Y

  . Видалити символ зліва від курсора / під курсором: Delete/Ctrl-D

  . Видалити всі символи до початку рядка/кінця рядка: Ctrl-U/Ctrl-K

  . Видалити слово ліворуч курсора / праворуч курсора: Ctrl-W/Esc D

  . Переввід рядка: Ctrl-L/Ctrl-R

  . Поміняти символи місцями: Ctrl-T

  . Екранування символу: Ctrl-V або Esc Q

  . Коментарі починаються зі знаку оклику, але у NVRAM не зберігаються.

  При роботі з командним рядком Cisco IOS передбачено декілька

  контекстів (режимів вводу команд). Поточний контекст ідентифікується

  символом запрошення вводу команди, який виводиться вслід за іменем

  маршрутизатора, наприклад Router> - контекст користувача; Router# -

  контекст адміністратора. Замість сигнатури "Router" виводиться назва

  маршрутизатора, якщо вона була специфікована.

  Контекст користувача –відкривається при підключенні до маршрутизатора

  і допускає виконання лише обмеженого набору основних контрольних команд, що

  не впливають на конфігурацію маршрутизатора. Якщо на протязі тривалого часу

  відсутні будь-які дії в контексті адміністратора, Cisco IOS автоматично

  переходить в контекст користувача.

  Контекст адміністратора –відкривається командою enable, поданою в

  контексті користувача. Контекст адміністратора надає доступ до всіх без

  винятку команд (команди, що дозволяють отримати повну інформацію про

  конфігурацію маршрутизатора та його поточний стан, команди переходу в режим

  конфігурування, команди збереження та завантаження конфігурації). Зворотній

  перехід до контексту користувача відбувається по команді disable або по

  закінченні встановленого часу неактивності.

  Контексти користувача та адміністратора можуть бути захищені паролями

  з метою запобігання несанкціонованого доступу незареєстрованих операторів,

  тому при вході до одного з цих контекстів може відбуватися запит пароля

  (Password:). При вводі пароля останній із міркувань безпеки на екрані

  терміналу не відображається. При роботі через сеанс TELNET пароль

  передається мережею у відкритому форматі; TELNET не вживає жодних засобів

  по забезпеченню захисту пароля від можливого перехоплення. Завершення

  сеансу роботи відбувається по команді exit.

  2.2. Організація команд Cisco IOS

  Команди Cisco IOS чітко структуровані і доступні в різних контекстах і

  для успішної роботи з системою команд важливим є розуміння того, в якому

  контексті які команди є доступними. Для спрощення орієнтування в ієрархії

  команд вигляд рядка запрошення має унікальний вигляд. На малюнку 2.2.1

  наведена проста схематична діаграма деяких контекстів Cisco IOS.

  Кожна команда доступна лише на певному рівні ієрархії CLI (в певному

  контексті CLI). Наприклад, команди конфігурації не будуть доступними, поки

  інтерфейс не буде переведено на рівень глобального конфігурування командою

  configure.

  В таблиці 2.2.1 наведено перелік можливих контекстів та доступних

  команд системи команд.

  Таблиця 2.2.1. Контексти та доступні команди системи команд Cisco IOS

  |Router> |- Режим користувача |

  |Router# |- Привілейований режим |

  |Router(config)# |- Режим глобального конфігурування |

  |Router(config-if)# |- Режим конфігурування інтерфейсу (контекст обраного |

  | |інтерфейсу) |

  |Router(config-router|- Режим конфігурування маршрутизації |

  |)# | |

  |Router(config-line)#|- Режим конфігурування віртуального терміналу |

  Вихід з контексту глобального конфігурування до контексту

  адміністратора, а також вихід з будь-якого контексту до контексту верхнього

  рівня виконується командою exit. Комбінація CTRL+Z приводить до переходу в

  контекст адміністратора з будь-якого під контексту; до цього ж приводить

  команда end будь-якого під контексту.

  Відміна дії будь-якої команди реалізована за допомогою т.з

  "негативних" команд –команд, яким передує префікс no, наприклад:

  Router(config-if)#shutdown -виключає інтерфейс

  Router(config-if)# no shutdown -включає інтерфейс.

  Інколи при введенні негативних команд є потреба у вказуванні параметрів

  команд, дії яких вони відміняють.

  [pic]

  Малюнок 2.2.1. Схематична ієрархія команд Cisco IOS

  2.2.1. Контекст адміністратора

  Команди конфігурування дозволяють маніпулювати поточним режимом

  роботи маршрутизатора шляхом зміни значень параметрів, які зберігаються в

  файлі конфігурації.

  Маршрутизатор Cisco зберігає конфігурацію в двох копіях –файл

  поточної конфігурації (running-config) в RAM та файл стартової конфігурації

  (startup-config) в NVRAM. Файли конфігурації є текстовими файлами, що

  містять секції, кожна з яких відповідає одній із підсистем маршрутизатора;

  в секціях прописуються значення конкретних параметрів відповідних

  підсистем. При завантаженні Cisco IOS зчитує команди конфігурації з файлу

  startup-config (в NVRAM) до файлу running-config (в RAM). Поточна

  конфігурація є активною у процесі функціонування маршрутизатора.

  Всі команди вступають в дію одразу ж після їх введення і прописуються

  до файлу поточної конфігурації (running-config) в RAM. Деякі настройки

  маршрутизатора та його окремих підсистем мають значення по умовчанню. До

  файлу конфігурації прописуються лише ті значення параметрів, які

  відрізняються від значень, прийнятих по умовчанню.

  Контекст адміністратора містить команди перегляду файлів поточної та

  стартової конфігурацій:

  show running-config [options]

  -перегляд файлу поточної конфігурації;

  show startup-config [options]

  -перегляд файлу стартової конфігурації;

  Параметри [options] дозволяють керувати процесом виводу і дозволяють,

  наприклад, здійснювати вивід не всього файлу, а вмісту деякої окремої його

  секції.

  Якщо маршрутизатор втратить управління і буде перезавантажений, всі

  зміни, зафіксовані в running-config буде втрачено, якщо їх попередньо не

  було збережено до файлу стартової конфігурації (startup-config) в NVRAM.

  Для збереження змін у файлі стартової конфігурації слід користуватися

  командою:

  Router# copy running-config startup-config

  Конфігурація маршрутизатора може зберігатися на TFTP –сервері і

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.