МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  Міністерство освіти України

  Київський технікум радіоелектроніки

  Організація та планування

  виробництва потококонвеєрної

  лінії десяткового суматора

  з корекцією результата

  Група 452/9

  Фах 2201: “Електронно-обчислювальна техніка”

  Студентка: Митюк О.В.

  Керівник: Пижова А.М.

  1998

  Затверджено

  предметною комісіею

  «______»______19 р.

  ЗАВДАННЯ

  ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ

  ВИРОБНИЦТВА___________________________________________________

  СТУДЕНТА ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ « 452 » ГРУПИ КИЇВСЬКОГО

  ТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________

  П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________

  ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ :

  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА :

  |1. Загальній розділ проекту |

  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |

  |1.2. Вихідні данні |

  |2. Організаційний розділ проекту |

  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |

  |потоко- конвейєного виробництва |

  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |

  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого |

  |персоналу |

  |3. Економічний розділ проекту |

  |3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні |

  |3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу |

  |3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту |

  |3.4. Техніко- економічні показники ділянки |

  |Список літератури |

  |Додаток: перелік елементів |

  2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА :

  3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :

  СХЕМА Е1

  АРКУШ 1.

  2.

  3.

  ДАТА ВИДАЧІ «________»_________________19 Р.

  СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.

  ВИКЛАДАЧ________________________________________

  ЗМІСТ

  | |Лист |

  |Вступ |4 |

  |1. Загальний розділ проекту |5 |

  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |5 |

  |1.2. Вихідні данні |6 |

  |2. Організаційний розділ проекту |7 |

  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |7 |

  |потоко- конвеєрного виробництва | |

  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |7 |

  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | |

  |персоналу |14 |

  |3. Економічний розділ проекту |17 |

  |3.1. Розрахунок фонду заробітної платні |17 |

  |3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу |20 |

  |3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту |25 |

  |3.4. Технічно- економічні показники ділянки |28 |

  |Список літератури |30 |

  |Додаток: перелік елементів | |

  ВСТУП

  На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових

  відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві,

  законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві

  підприємствами усіх форм власності.

  Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в

  економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до

  економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві.

  Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно

  заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних

  інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-

  командній системі.

  Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках

  пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності

  механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову

  економіку будувати неможливо.

  В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось

  фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи

  економіки та в цілому по галузям промисловості.

  Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ,

  збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання

  приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на

  впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно

  більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку,

  вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень

  світових стандартів.

  1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

  1. Обгрунтування технічних вимог до виробу

  1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі

  різних блоків обчислювальної техніки.

  1.1.3. Технічні вимоги до виробу

  1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу

  1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну

  роботу пристрою, складає +10 -- + 35

  2) вологість не повинна перевищувати 40-80%

  3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин.

  4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18

  годин

  1.1.3.2. Окремі технічні вимоги

  1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти

  2) використовується подвійна система обчислення

  3) напруга живлення дорівнює 5В

  4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної

  одиниці від 2.4В до 5В.

  1.2. Вхідні данні.

  1) Кількість змін - 2;

  2) Кількість виробів за рік – 231300 шт;

  3) Відсоток браку - 0%;

  4) Кількість перерв - 2;

  5) Час перерв – 2x15 хвилин;

  6) Номінальний фонд часу - 257 днів;

  7) Трудоміскість виконання операцій:

  Взяти і відкласти плату - 0.07 хв.

  Встановити конденсатор - 0.12хв.

  Встановити мікросхему - 0.50 хв.

  Групова пайка - 1.00 хв.

  Допайка та ремонт - 1.00 хв.

  Покриття лаком - 0.5 хв.

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

  2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного

  виробництва

  Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком

  прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії

  виконуються безперервно та ритмічно.

  Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи

  побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт,

  пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого

  виробництва.

  За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що

  досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій

  технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій

  високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації

  та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш

  якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному

  повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок.

  Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний

  процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання

  операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання.

  Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої

  розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені

  кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків.

  Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони

  можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають

  постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами,

  несуть організаційну роль, що дозволяє економити час.

  2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

  2.2.1. Знаходження такту потока

  Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої

  операції поточної смуги.

  Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).

  | F зм. | |

  |t = ___________ |( 2.1. )|

  |N зм. зап. | |

  де:

  N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра

  розраховується за формулою ( 2.2. ).

  F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за

  формулою ( 2.4. )

  | 100 | |

  |N зм. зап. = N зм. вип. * _____________ |( 2.2. )|

  |100 – а | |

  де:

  а - відсоток браку і дорівнює а = 0;

  N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра

  розраховується за формулою ( 2.3. ).

  | N річ. вип. | |

  |N см. вип. = _________________ |( 2.3. )|

  |F річ. * К зм. | |

  де:

  F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.

  |F зм. = Т зм. - t пер. |( 2.4. )|

  | 231300 | |

  |N см. вип. = _________________ = 450 ( шт. ) | |

  |257 * 2 | |

  |F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. ) | |

  | 450 | |

  |t = _________ = 1 | |

  |450 | |

  2.2.2. Знаходимо темп конвеєру

  Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює

  кількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується за

  формулою ( 2.5. ).

  | 60 - t пот. | |

  |ТМ = _______________ |( 2.5. )|

  |T | |

  де:

  t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці,

  котра розраховується за формулою ( 2.6. ).

  | t пер. | |

  |t пот. = ___________ |( 2.6. |

  |t зм. |) |

  | 30 | |

  |t пот. = ___________ = 3.75 | |

  |8 | |

  | 60 - 3.75 | |

  |ТМ = _____________ = 56.25 | |

  |1 | |

  2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки

  Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7.

  ).

  | t опер. | |

  |РМ техн. = _________ |( 2.7. |

  |T |) |

  де:

  t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ).

  Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).

  | РМ розр. | |

  |К з = ______________ |( 2.8. |

  |РМ прийн. |) |

  де:

  РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць;

  РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць.

  Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо

  їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1.

  Таблиця 2.1.

  |№ |Склад операції.|Трудо|Кіль-|Загаль-н|Такт,|Кількість |Коеф-ф|

  |оп.| |- |кість|а тру- |хв. |рабочих місць |іці- |

  | | | |, | | | | |

  | | |Міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-н|єнт |

  | | |кість| |ість, | |розра-|ята. |заг-ру|

  | | |, | |хв. | |хунку.| |зки. |

  | | |хв. | | | | | | |

  |1. |Взяти і | | | | | | | |

  | |відкласти |0.07 |1 | | | | | |

  | |плату. | | | | | | | |

  | |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС DD1, DD2.|0.5 |2 |1.07 |1 |1.07 |1 |1.07 |

  | | | | | | | | | |

  |2. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD3, DD4. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |3. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD5, DD6. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |4. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD7, DD8. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |5. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD9, DD10. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |6. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD11, DD12. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |7. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD13, DD14. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |8. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD15, DD16. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |9. |Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD17, DD18. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |10.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD19, DD20. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |11.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD21, DD22. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |12.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD23, DD24. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  Продовження таблиці 2.1

  |№ |Склад операції.|Трудо|Кіль-|Загальна|Такт,|Кількість |Коеф-фі|

  |оп.| |- |кість|тру |хв. |рабочих місць|ці- |

  | | | |, | | | | |

  | | |міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-|єнт |

  | | |кість| |ість, | |розра-|нята.|заг-руз|

  | | |, | |хв. | |хунку.| |ки. |

  | | |хв. | | | | | | |

  |13.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD25, DD26. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |14.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD27, DD28. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |15.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD29, DD30. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |16.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 ИМС | | | | | | | |

  | |DD31, DD32. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |17.|Встановити: | | | | | | | |

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.