МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Принцип работы радиостанций

  Принцип работы радиостанций

  Міністерство освіти України

  ХДТУРЕ

  Виконав:

  студент групи

  ПЕА 98-1

  Ситник О.М.

  Перевірив:

  Світенко

  Харків,

  1998 рік

  Зміст:

  Сторінки

  1. Принцип роботи радіостанції. 3

  2. Робота радіостанції. 5

  ПРИНЦИП РОБОТИ РАДІОСТАНЦІЙ

  Основними блоками і приладами радіостанції є блок прийомопередавача,

  блок гучномовця, антенне влаштування. Прийомопередавач містить передавач,

  приймальник, блок управління і мікротелефон.

  Передавач з фазовою модуляцією і чотирьохкратним множенням частоти

  кварцевого генератора. Високочастотний сигнал з кварцевого генератора

  надходить на фазовий модулятор, де під впливом низькочастотного сигналу

  здійснюється його модуляція. Після попереднього підсилення здійснюються

  множення частоти високочастотного сигналу шляхом послідовного подвоєння

  множниками частоти і фільтрування субгармонічних що складають полосовим

  фільтром (ПФ). Після підсилення підсилювачем потужності (ПП) здійснюється

  остаточне фільтрування високочастотного сигналу від гармонік.

  Для підтримання постійного рівня вихідної потужності в кільце

  зворотного зв'язку включена схема автоматичного регулювання потужності

  (АРП).

  Високочастотний сигнал з виходу ПП після детектуювання управляє

  підсилювачем постійного струму схеми автоматичного регулювання потужності

  УПТ АРМ, включеним в ланцюг живлення, і відкриває транзистор, включений в

  ланцюг індикатора на лицевий панелі прийомопередавача ПП.

  Низькочастотний тракт передавача складається з підсилювача,

  обмежувача, схеми і фільтру нижніх частот ФНЧ. Після підйому верхніх частот

  підсилювачем відбувається обмеження сигналу і наступний завал верхніх

  частот схемою, що забезпечує лінійність амплітудно-частотноі характеристики

  при малому рівні модулюючого сигналу і постійність максимальної девиации

  частоти в діапазоні модулюючих частот. Фільтр нижніх частот обмежує

  діапазон модулюючих частот в межах 300 - 3400 Гц.

  Антенний коммутатор (АК) служить для відключення передавача в режимі

  «Прийом» і виключає чинність, що інтегрує передавача на вхідному ланцюзі

  приймальника. Схема захисту обмежує рівень високочастотного сигналу на

  вході приймальника і служить для захисту вхідних цепей в режимі «Передача».

  Приймальник — супергетеродинного типу з однократним перетворенням

  частоти. Проміжна частота fпч=fгет-fc=10,7 МГЦ, де Fгет - частота

  гетеродину, МГЦ; fc — частота каналу радіозв'язку, МГЦ.

  Високочастотний сигнал і сигнал гетеродину надходять на змішувач Зм.

  Сигнал проміжної частоти виділяється кварцевим полосовим фільтром ПФ і

  після підсилення в УПЧ і обмеження Огр надходить на частотний детектор ЧД,

  що виділить низькочастотную що складає модулювання сигналу. Низькочастотний

  сигнал з ЧД після попереднього підсилення в УНЧ надходить на фільтр верхніх

  частот шумоподавця і підсилювач, здійснюючий завал верхніх частот. Далі НЧ

  сигнал через підсилювач коммутуючий надходить на телефон МТ, а через

  регулятор гучності на блок гучномовця.

  Сигнал гетеродину формується кварцевим генератором і після подвоєння

  множником частоти УмЧ з наступним підсиленням підсилювачем гетеродину УГЕТ

  надходить на Зм.

  В відсутність частоти, що несе шуми приймальника виділяються фільтром

  верхніх частот шумоподавця і після підсилення детектируются детектором ДТ і

  надходять на підсилювач инвертуючий УИНВ, що формує сигнал управління

  логічним влаштуванням блоку управління за наявності шумів в радіоканалі або

  при натиску тангенти мікротелефона.

  Блок управління містить приймальник і генератори тонального виклика і

  логічне влаштування ЛгВ, керуюче режимами роботи прийомопередавача.

  Перший і другій генератори виклика формують низькочастотний сигнал

  тонального виклика з частотами 1000 і 1450 Гц відповідно, що надходить на

  модуляційний вхід передавача при натиску кнопок, для виклика диспетчерської

  і абонентськой радіостанцій.

  З виходу приймальника тонального виклика ПТВ сигнал викликної частоти

  1450 Гц після детектуювання надходить на один з входів логічного

  влаштування, що управляє ключем влаштування коммутуючого приймальника в

  низькочастотному тракті в залежності від наявності шумів, сигналу виклика і

  стани органів управління прийомопередавача.

  Блок гучномовця передвизначений для підсилення сигналу звуковий

  частоти і складається з широкополосного безтрансформаторного підсилювача

  низької частоти (УНЧ), навантаженого на динамічну головку.

  Блок живлення є вторинним джерелом живлення і передвизначений для

  живлення радіостанції від мережі напругою 220 В частотою 50 Гц. Блок

  живлення складається з трансформатора, випрямляча і стабілізатора. Живлення

  радіостанції можливо також від аварійного джерела (акумулятора).

  Робота радіостанцій. Радіостанції працюють в трьох режимах: «Черговий

  прийом», «Прийом» і «Передача».

  Радіостанцію включають поворотом праворуч (по годинній стрілці) ручки

  потенціометра ВКЛ. При Цьому напруга надходить від джерела живлення через

  кабель з предохранителями на блок гучномовця і стабілізатор передавача, з

  виходу якого напруга ,що стабілізувалася надходить на всі каскади і блоки

  прийомопередавача. Індикатор на прийомопередавачі сигналізує про включення

  радіостанції. На підсилювач потужності напруга надходить безпосередньо від

  джерела живлення через контакт прийомопередавача, не торкаючи вимикач ВКЛ.

  В режимі «Черговий прийом» мікротелефон МТ знаходиться в

  трубкоутримувачі. При цьому низькочастотний сигнал на телефоні і голівці

  гучномовця буде відстуній, переговори абонентів радіомережі і шуми

  приймальника не прослуховуються.

  При надходженні на вхід приймальника високочастотного сигналу,

  модульованого частотою виклика з'являється низькочастотний сигнал на виході

  підсилювача коммутуючого приймальника, телефоні мікротелефона і голівці

  блоку гучномовця. В цьому випадку гучність на голівці гучномовця

  максимальна.

  По Закінченню прийому виклика низькочастотний сигнал з виходу

  приймальника надходить на телефон мікротелефона і гучномовець.

  При знятті мікротелефона з трубкоутримувача радіостанція переходить в

  режим «Прийом». При цьому корпус від контакту блоку управління вимикається

  і підключается до регулятора 'Вкл-Громк» і тангенте мікротелефона.

  Перехід з режиму «Прийом» в режим «Передача» здійснюється натиском

  тангенти мікротелефона. При цьому «корпус» подається на генератор кварцевий

  передавача (Гкв Прд), забезпечуючи його запуск і формування ВЧ сигналу на

  виході передавача. Низкочастотний тракт приймальника і гучномовця при цьому

  шунтрується сигналом з логічного влаштування. Низькочастотний сигнал на

  модульований вхід передавача надходить з мікрофону мікротелефона через

  мікрофонзьт підсилювач.

  В режимі «Передача» відкривається ключ індикатора потужності (КЛІП) і

  подається «корпус» на індикатор, що сигналізує про наявність потужності на

  виході підсилювача потужності передавача.

  В одноканальному прийомопередавачі можливий перехід в додатковий режим

  «Прослуховування». В цьому режимі можливі прослуховування і контроль

  переговорів абонентів радіомережі при знаходженні мікротелефона в трубці-

  утримувачу.

  Переключення каналів в трьохканальній радіостанції здійснюється

  натиском однієї з кнопок перемикача каналів; при цьому напруга живлення

  подається на відповідні кварцевие генератори передавача і приймальника.

  Перелік літератури:

  1. 82 г 7 М. Цюрупа

  2. 8 В.Хмарцев


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.