МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

  Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ

  СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ

  П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

  ДО КУРСОВОї РОБОТИ

  НА ТЕМУ:

  «Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем»

  по курсу

  “Прикладна теорія цифрових автоматів”

  Керівник роботи: Оксана

  ВалеріївнаКущенко

  Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля

  2000

  РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї

  ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ

  “ ” 2000р. ПРОТОКОЛ № .

  голова комісії О.І.Перелука

  Сумський технікум харчової промисловості

  Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних

  систем і мереж”

  Курс Група Семестр .

  З А В Д А Н Н Я

  НА КУРСОВУ РОБОТУ

  1.Тема роботи:

  2.Термін здачі студентом закінченої роботи:

  3.Вихідні дані до роботи:

  Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):

  4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень):

  Дата видачі: 2000р.

  Дата закінчення: 2000р.

  Студент: .

  Консультант: .

  Викладач-керівник: .

  Зміст

  | |Сторінка |

  | | |

  |Вступ. | |

  |Переведення чисел в різні системи | |

  |числення. | |

  |Побудова таблиці становищ та | |

  |аналітичного виразу логічної функції. | |

  |Мінімізація логічних функцій в різних | |

  |базисах. | |

  |Аналіз заданої схеми. | |

  |Висновок. | |

  |Література. | |

  Вступ

  Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці

  Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці.

  Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим

  просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за

  допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же

  принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління

  літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи

  роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою

  скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на

  одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де

  сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними,

  радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і

  електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних

  областях науки і техніки.

  Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних

  ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації.

  В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні

  функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і

  виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою

  спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом

  виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і

  впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для

  регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв,

  реалізуючих прийняту інформацію.

  Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з

  розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого

  використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро-

  електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.

  1. Переведення чисел в різні системи счислення

  Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи

  числення з основою h в іншу з основою h*. Вони відрізняються один від

  одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі

  перекладу.

  Розглянемо перший спосіб перекладу з використанням арифметики

  початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих

  чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число

  Х з системи з основою h в нову систему з основою h*, необхідно послідовно

  ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу

  нової системи h*, виражену в колишній (початкової) системі, доти, поки

  останнє приватне не виявиться менше нової основи h*. Результат перекладу

  запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи

  з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого

  розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу

  числа виготовляються в початковій h-системі.

  Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди:

  1. двійковий:

  1.1.1 4 2

  - 4 2 2

  0 2 1

  0

  4(10)=100(2)

  1.1.2 6 2

  - 6 3 2

  0 2 1

  1

  6(10)=110(2)

  1.1.3 8 2

  - 8 4 2 2

  0 4 2 1

  0 2

  0

  8(10)=1000(2)

  1.1.4 12 2

  - 12 6 2 2

  0 6 3 1

  0 2

  1

  12(10)=1100(2)

  1.1.5 15 2

  - 14 7 2 2

  1 6 3 1

  1 2

  1

  15(10)=1111(2)

  2.

  яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

  яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяявісімковий:

  1. 4(10)=4(8)

  2. 6(10)=6(8)

  3. 8(10)=10(8)

  4. 12(10)=14(8)

  5. 15(10)=17(8)

  3. шістнадцятковий:

  1. 4(10)=4(16)

  2. 6(10)=6(16)

  3. 8(10)=8(16)

  4. 12(10)=С(16)

  5. 15(10)=F(16)

  2.Виконання арифметичних дій в різних позиційних системах

  2.1 До першого числа додати четверте:

  Додавання у різних системах счисленя відбувається по аналогії з

  додаванням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах

  числення вважається різне число, наприклад у восмирічній 10(10)=8(8) і т.д.

  2.1.1 0100(2)+1100(2)=100000(2)

  1

  0100

  + 1100

  10000

  2.1.2 4(8)+8(8)=16(8)

  4

  + 8

  16

  2.1.2 4(16)+С(16)=10(16)

  4

  + С

  10

  2.2 помножити друге число на третє:

  Множення, у різних системах счисленя, також відбувається по аналогії з

  множенням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах

  числення вважається різне число.

  2.2.1 0100(2)(1100(2)=0110000(2)

  0100

  ( 1100

  0000

  + 1000

  + 1000

  + 0000

  0110000

  2.2.2 14(8)(6(8)=92(8)

  3

  14

  ( 6

  110

  2.2.3 С(16)(6(16)=48(16)

  3

  12

  ( 6

  72 16

  + 64 4

  8

  2.3 відняти двійковий код 2го числа від 5 у прямому зворотньому та

  додатковому коді:

  2.3.1 віднімання в прямому коді:

  1111

  0110

  1001 3 2 1 0

  Перевірка -> 15(10)-6(10)=9(10) 1001(2)=23+30=8+1=9(10)

  2.3.2 віднімання у зворотньому коді:

  0 1111

  1 0110

  101000

  1

  1001

  2.3.3 віднімання у додатковому коді:

  1111

  0110

  1001

  0110 – прямий код

  1001 – зворотній код

  1010 – додатковому коді

  3.Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції

  2.4 Скласти таблицю станів з двох кодів:

  | |х1х2х3х4 |У |

  |1 |0 1 0 0 |0 |

  |2 |0 1 1 0 |0 |

  |3 |1 0 0 0 |1 |

  |4 |1 1 0 0 |1 |

  |5 |1 1 1 1 |1 |

  3. За складеною таблицею і заданою функцією у:

  3.1 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СДНФ:

  _ _ _ _ _

  f=x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4

  3.2 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СКНФ:

  _ _ _

  f=(x1(x2(x3(x4)(x1(x2(x3(x4)

  3.3 Мінімізувати отримані логічні функції використовуючи карти Карно

  та закони булевої алгебри:

  _ _ _ _ _

  СДНФ: f=x1x3x4(x2(x2)(x1x2x3x4=x1x3x4(x1x2x3x4

  СКНФ:

  f=x1(x1x2(x1x3(x1x4(x2x1(x2(x2x3(x2x4(x3x1(x3x2(x3x4(x4x1(x4x2(x4x3(x4

  Карта Карно:

  |1 | | |1 |

  | |1 | | |

  | | | | |

  | | | | |

  Мал.1

  [pic]

  Мал.2

  3.5 Записати отримане рівняння:

  _ _

  y=x1x3x4(x1x2x3x4

  4.Мінімізація логічних функцій в різних базисах

  Мінімізація – називається пошук коротких форм представлення,

  перемикаючих функцій для скорочення числа фізичних елементів призначених

  для реалізації цих функцій.

  Мінімізація досягається за допомогою законів булевої алгебри.

  Існує декілька законів:

  1. Аналітичний.

  2. Графічний.

  3.6 Синтезувати мінімізовану функцію в базисах И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ.

  И-ИЛИ-НЕ

  [pic]

  Мал.3 Базис И-ИЛИ-НЕ

  И-НЕ

  [pic]

  Мал.4 Базис И-НЕ

  _ _

  y=x1x3x4(x1x2x3x4

  ИЛИ-НЕ

  _ _

  y=x1x3x4(x1x2x3x4

  [pic]

  Мал.5 Базис ИЛИ-НЕ

  5.Аналіз заданої схеми

  4. Проаналізувати задану схему:

  1. намалювати задану схему:

  [pic]

  Мал 6. Задана схема.

  2. скласти аналітичний вираз функції заданої схеми:

  _ _ _

  y=(x1(x2)(((x1x2x3)((x1x2x3))

  Висновок

  При виконанні цієї курсової роботи я закріпив той матеріал, який ми

  проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової автоматизації”. Також

  зрозумів практичне примінення синтезу логічних функцій та аналізу

  комбінаційних схем.

  Література:

  1. Я.С.Ицхоки, Н.И.Овчинников “Импульсные и цифровые устройства”

  Москва “Советское радио” 1973.

  2. Б.А.Трахтенброт “Алгоритмы и вычислительные автоматы” Москва

  “Советское радио” 1974

  3. О.В.Кущенко “Конспект лекцій з предмету: “Прикладна теорія цифрових

  автоматів”” Суми СТХП 2000


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.