МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

  Розрахунок необхідної середньооблікової кількості робітників на основних операціях для виконання річного завантаження

  Визначаємо явочну чисельність робітників для операцій складання тексту, верстання, роздрукування та правки коректури на комп’ютері.


  , де

  Рспис – списочна чисельність робітників;

  Ряв – явочна чисельність робітників;

  Кн – коефіцієнт планових неявок на роботу (Кн.=1,14)


  , де

  Км – кількість устаткування;

  Треж – режимний фонд часу роботи одиниці устаткування при 2-змінній роботі (складає 4154 год.);

  Трем – середньорічний час простою устаткування при ремонті;

  Нч – нормативна чисельність робітників (Нч = 1 роб.);

  Тном – номінальний фонд час роботи одного робітника (приймається в розрахунках 2077 год).

  Для оператора ПК:


  Рспис = 41,25 × 1,14 = 47,025 = 47


  Для оператора ФНА та ФО:


  Рспис = 8 × 1,14 = 9


  Для копіювальника форм:


  Рспис = 2 × 1,14 = 2,28 = 2


  Для монтажиста:


  Рспис = 4 × 1,14 = 5


  1.8 Заходи з охорони праці


  Охорона праці відіграє важливу роль, як суспільний чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров’я, а тим більше життя.

  Для поліграфічних підприємств характерні такі шкідливі виробничі фактори: шум і вібрація, підвищений рівень статичної електрики, випромінювання, — фактори, що визначають умови роботи органів зору, слуху і тактильної системи.

  Для того, щоб запобігти негативному впливу виробничих факторів, або їх знизити потрібно: навчити працівників безпечних прийомів праці, забезпечити безпеку виробничого обладнання, технологічного процесу, будівель і споруд, забезпечити санітарно-гігієнічні та побутові умови праці, забезпечити працівників ЗІЗ, лікувально-профілактичним харчуванням, забезпечити оптимальний режим праці та відпочинку.

  Плануючи внутрішнє обладнання виробничих приміщень, необхідно враховувати санітарну характеристику виробничих процесів, дотримуватись норм використання площі для робітників, а також нормативів площ для розташування устаткування і необхідної ширини проходів, які забезпечують безпечну роботу та зручне обслуговування устаткування.

  Об’єм виробничих приміщень на одного працівника, згідно з санітарними нормами, повинен складати не менше 20 м3, а площа приміщень — не менше 6 м2.

  Важливого значення для дотримання здорових та безпечних умов праці мають раціональне розташування основного та допоміжного устаткувань, виробничих меблів, а також правильна організація робочих місць. Порядок розташування устаткування та відстань між машинами визначаються їхніми розмірами, технологічними вимогами і вимогами техніки безпеки. Насамперед, у всіх випадках, до устаткування, що має електропривід, повинен бути вільний підхід з усіх сторін шириною не менше 1 м зі сторони робочої зони і 0,6 м — зі сторони не робочої зони. Висота виробничих приміщень повиннна бути не менше 3-3,2 м. Відстань від підлоги до конструктивних елементів перекриття — 2,6 м.

  Допоміжні приміщення різного призначення, як правило, розташовують разом, в одній будівлі та місцях з найменшим впливом шуму, вібрації та інших шкідливих факторів.

  Вимоги щодо складу, розміщення, розмірів та обладнання допоміжних приміщень викладені в СНиП 2.09.04-87. Розташування, розміри, обробка тощо допоміжних приміщень зумовлено цілою низкою санітарних вимог. Наприклад, вбиральні розташовуються, як правило, на кожному поверсі на відстані,що віддалена від робочого місця, не більше, ніж на 75 м, а душові — в кімнатах, суміжних з гардеробами біля внутрішніх стін.

  Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами виробничого, протипожежного та господарсько-питтєвого водоводів, господарсько-побутовою та виробничою каналізацією. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до пристроїв питтєвого водопостачання не повинна перевищувати 75 м.

  Створення комфортних і здорових умов праці на підприємстві, значною мірою, залежить від створення нормального мікроклімату. Нормативним документом, що визначає параметри мікроклімату виробничих приміщень є ГОСТ 12.1.005-88.

  Основні параметри мікроклімату наступні:

  — температура повітря в приміщеннях 19-22°С;

  — відносна вологість повітря — 40-70 %;

  — швидкість руху повітря — 0,1-0,7 м/с.

  На комп’ютерній дільниці передбачено використовувати загально обмінну вентиляцію, яка забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об’ємі робочої зони приміщення. Вона застосовується для видалення надлишкового тепла при відсутності токсичних виділень, а також у випадках, коли характер технологічного процесу та особливості виробничого устаткування виключають можливість використання місцевої витяжної вентиляції.

  Місцева витяжна вентиляція здійснюється за допомогою місцевих витяжних зонтів, всмоктуючих панелей, витяжних шаф, бортових відсмоктувачів.

  Правильно організоване освітлення сприяє не тільки зростанню продуктивності праці та покращенню якості продукції, але, й одночасно, створює умови, що запобігають розвиту втоми, знижують рівень виробничого травматизму і професійних захворювань. Освітлення в приміщенні передбачено використовувати як природнє, так і штучне. Штучне освітлення необхідно здійснювати у вигляді ліній збоку від робочих місць. Краще використовувати люмінесцентні лампи, так як вони мають ряд переваг: не видають блиск, мають великий термін служби, не чутливі до шуму і вібрації, мають низьку тепловіддачу.

  Шум створює негативний вплив на продуктивність праці та здоров’я людини. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може знизитись до 60 %, а кількість помилок, що трапляються під час розрахунків, зростає більше, ніж на 50 %.

  Зниження шуму шляхом звукопоглинання та звукоізоляції відбувається внаслідок того, що об’єкт, котрий випромінює шум, розташовують у кожусі, внутрішні стінки якого покриваються звукопоглинаючим матеріалом. Кожух повинен мати достатню звукопоглинальну здатність, не заважати обслуговуванню обладнання під час роботи, не ускладнювати його обслуговування, не псувати інтер’єр цеху.

  Зниження шуму можна досягти шляхом акустичної обробки приміщення. Акустична обробка приміщення передбачає покриття стелі та верхньої частини стін звукопоглинаючим матеріалом. Внаслідок цього знижується інтенсивність відбитих звукових хвиль. Додатково до стелі можна підвісити звукопоглинаючі щити, конуси, куби, а також встановити резонаторні екрани, тобто штучні поглиначі шуму.

  Особливу увагу слід звертати на винесення обладнання, що створює шуми, в окреме приміщення. Це дозволяє зменшити число працівників в умовах підвищеного рівня шуму та здійснити заходи щодо зниження шуму з мінімальними витратами коштів, обладнання та матеріалів. Зниження шуму можна досягти лише шляхом знешумлення всього обладнання, що характеризується високим рівнем шуму. Гранично допустимий рівень шуму — 85 дБ, а на комп’ютерній дільниці — 60 дБ. Роботу щодо знешумлення діючого виробничого обладнання в приміщенні розпочинають зі складання шумових карт та спектрів шуму обладнання і виробничих приміщень, на підставі яких виноситься рішення щодо напрямку роботи.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст.10 про порядок видання ЗІЗ і догляд за ними) на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, в особливих температурних умовах, в забрудненому середовищі робітникам та службовцям безкоштовно видають спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Перелік робіт та професій, що дають право на одержання ЗІЗ, складається з урахуванням галузевих норм адміністрацією підприємства та узгоджується із місцевими органами Держнагляду з охорони праці.

  На комп’ютерній дільниці комп’ютерно-видавнича система повинна бути обладнана необхідними запобіжними пристроями. На моніторах передбачено використовувати захисні екрани для захисту працюючих від шкідливого випромінювання. Всі комп’ютери надійно заземлено. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, доступ до електронних блоків обладнання дозволяється лише для осіб, що мають спеціальну підготовку.

  Всі вище перелічені заходи спрямовані на попередження виникнення виробничих травм і профілактичних захворювань, позитивно вплинуть на умови праці працівників і на випуск якісної продукції.


  2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА


  Для техніко-економічного обґрунтування дипломного проектування проведено такі розрахунки:

  1. Розрахунок вартості основних виробничих фондів;

  2. Розрахунок собівартості виготовлення офсетних форм;

  3. Розрахунок техніко-економічних показників роботи.

   

  2.1 Розрахунок вартості основних виробничих фондів для наборних процесів


  Вартість основних виробничих фондів дільниці включає вартість приміщень, устаткування, виробничого та господарського реманенту. Вартість приміщень дільниці визначається множенням вартості 1 м2 (приймається 1000 грн.) на площу дільниці. Площа приміщень на одиницю устати. становить (S = 6 м2):

  S = * 6 = м2

  ФS = S 2000 =


  Початкова вартість устаткування визначається на основі його ціни, прийнятої кількості та витрат на транспортні роботи. Розрахунок вартості устаткування даний в таблиці . Вартість виробничого і господарського реманенту визначається з розрахунку 300 гривень в рік на одного робітника та 1000 гривень на одного керівного працівника дільниці.

  Фрем = 300 ∙ + 1000 ∙ =


  Загальна вартість основних фондів становить:

  Фосн = ФS + Фрем + Фуст

  Фосн =


  2.2 Розрахунок собівартості виготовлення офсетних форм


  В умовах дипломної роботи застосовується укрупнений метод розрахунку собівартості продукції. Прямим рахунком визначаються статті затрат, які залежать від обсягу і характеру випущеної продукції: затрат на основні матеріали, заробітна плата, амортизаційні відрахування. Всі інші затрати визначаються відсотком від інших статей.

   

  Таблиця 23

  Розрахунок вартості основних матеріалів

  Назва матеріалу

  Облікова одиниця

  Річна потреба

  Ціна за облікову одиницю, грн.

  Вартість матеріалів, грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  Картрідж

  комплект


  470 - нов

  200 - запр


  Папір

  пачка А3


  96


  Фототехнічна плівка

  А3 (500 в пачці)


  200

  (1 пачка)


  Пластина

  шт.


  36


  Всього

  Транспортні і складські видатки (5 % від вартості матеріалів)


  Разом  Таблиця 24

  Розрахунок вартості устаткування

  Назва

  устаткування

  Марка устаткування

  Кількість устаткування

  Ціна одиниці устаткування, грн.

  Вартість

  всього устаткування, грн.

  Вартість транспортних і монтажних робіт

  Загальна

  вартість всього устаткування, грн.

  %

  грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Комп’ютер

  Power Mac G4


  14250


  10  Струменевий принтер

  HP Desk Jet 815C


  1750


  10  Сканер

   AGFA DuoScan Т2500


  26750


  10  Фотонасвітлювач

  HEIDELBERG Hercules Elite


  95850


  10  Формне обладнання

  HELIOPRINT CDL8, GLUNZ & JENSEN


  21465


  10  Принтер лазерний

  ELITE - 1200


  18000


  10  Копіювальна рама

  Кр - 1200


  8000


  10  Монтажний стіл  1500


  10  Всього
  Не враховане устаткування (1 % від вартості основного устаткування)


  Разом  Таблиця 25

  Розрахунок фонду заробітної плати робітників дільниці

  Професія, спеціальність

  Розряд

  Спискова

  чисельність

  Явковий фонд часу одного

  робітника

  Явковий фонд часу всіх робітників, грн.

  Годинна та-рифна ставка, грн.

  Коефіцієнт виконання норм

  Пряма

  заробітна плата, грн.

  Доплати

  Додаткова

  заробітна плата

  Річний фонд заробітної плати, грн.

  %

  грн.

  %

  грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Основні робітники

  Оператор ПК

  6


  1822


  6,82

  1,1


  20


  10  Оператор ФНА та ФО

  6


  1822


  6,82

  1,1


  20


  10  Копіювальник форм

  5


  1822


  5,84

  1,1


  20


  10  Монтажист

  4


  1822


  5,12

  1,1


  20


  10  Разом


  Таблиця 26

  Розрахунок річного фонду заробітної плати керівних працівників дільниці

  Посада

  Кількість штатних одиниць

  Місячний оклад, грн.

  Премія, %

  Фонд заробітної плати, грн.

  місячний

  премія

  річний

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Майстер

  2

  2240

  15

  2240

  336

  30912

  Всього
  2240

  336

  30912


  Всього фонд заробітної плати працівників дільниці становить:

  ФЗП = ФЗПроб. + ФЗПк.п. = + 30912 =


  Таблиця 27

  Розрахунок амортизаційних відрахувань

  Назва основних фондів

  Вартість основних фондів, грн.

  Норма амортизації, %

  Сума амортизаційних відрахувань, грн.

  1

  2

  3

  4

  Приміщення


  2


  Устаткування


  15


  Виробничий і господарський реманент


  10


  Всього

  Таблиця 28

  Калькуляція собівартості продукції

  Статті

  Сума, грн.

  Метод розрахунку

  1

  2

  3

  1. Матеріали  а) основні


  за таблицею розрахунку вартості основних матеріалів

  б) допоміжні


  4 % від прямої заробітної плати основних робітників

  2. Видатки на оплату праці


  за таблицею розрахунку фондів заробітної плати робітників дільниці

  3. Відрахування від заробітної плати

  358784,55

  39,55 % від статті 2

  4. Видатки на утримання і експлуатацію устаткування:  а) утримання устаткування та інших робочих місць;


  10 % від загальної вартості всього устаткування

  б) амортизація устаткування;


  за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

  в) відшкодування зношення малоцінних та швидкозношуваних пристроїв та інструментів.


  5 % від вартості всього устаткування

  5. Загально-виробничі витрати:  а) річний фонд заробітної плати керівного персоналу дільниці;


  за таблицею розрахунку фонду заробітної плати керівних працівників дільниці

  б) відрахування від заробітної плати;


  39,55 % від статті 5а

  в) утримання приміщень та їх поточний ремонт;


  5 % від вартості приміщень (за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань)

  г) амортизація приміщень;


  за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

  д) видатки на охорону праці;


  6 % від прямої заробітної плати всіх робітників

  е) амортизація виробничого та господарського реманенту;


  за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

  є) інші витрати.


  15 % від прямої заробітної плати робітників
  6. Загальногосподарські витрати


  90 % від прямої заробітної плати основних робітників

  Виробнича собівартість


  сума статей 1-6

  7. Позавиробничі витрати


  1 % від виробничої собівартості

  Повна собівартість


  сума виробничої собівартості і статті 7

  2.3 Розрахунок техніко-економічних показників проекту


  У зв’язку з тим, що в теперішніх умовах ціни на поліграфічну продукцію визначаються за домовленістю із замовником як договірні з врахуванням 20-40 % рентабельності продукції, вартість даних замовлень визначається, виходячи з розрахункової повної собівартості продукції.

  Розрахунок відпускної вартості проводиться за формулою:


   1,2 *


  Прибуток визначається як різниця між відпускною вартістю продукції та її собівартістю:


   


  Затрати на 1 грн. цехового випуску визначаються:


   


  Продуктивність праці одного працівника визначається:  Середньорічна заробітна плата одного працівника становить:

   


  Фондовіддача визначається за формулою:


   


  Рентабельність продукції становить:


   


  Рентабельність виробництва визначається за формулою:  де Фоб. — вартість нормованих обігових коштів, в умовах дипломної роботи приймається в розмірі 20 % від вартості всього устаткування.


   

   


  Випуск продукції на 1 м2 виробничої площі визначається за формулою:


   

  Рівень механізації праці визначається шляхом ділення кількості робітників, що працюють на машинах на загальну кількість робітників дільниці:


   


  Період окупності капітальних вкладень визначається за формулою:


   


  Всі розраховані техніко-економічні показники зводяться в таблицю основних техніко-економічних показників дипломного проекту.


  Таблиця 29

  Основні техніко-економічні показники дипломного проекту

  Показники

  Одиниці вимірювання

  Сума

  1

  2

  3

  1. Річний випуск продукції в грошовому виразі

  грн.


  2. Собівартість виготовлення форм

  грн.


  3. Прибуток

  грн.


  4. Затрати на 1 грн. продукції

  грн.


  5. Фондовіддача

  грн.


  6. Рентабельність продукції

  %


  7. Рентабельність виробництва

  %


  8. Спискова чисельність робітників цеху

  чол.


  9. Продуктивність праці одного працівника

  грн.


  10. Річний фонд заробітної плати працівників

  грн.


  11. Середньорічна заробітна плата одного працівника

  грн.


  12. Площа

  м2


  13. Випуск продукції на 1 м2 виробничої площі

  грн.


  14. Рівень механізації праці

  %


  15. Окупність капітальних вкладень

  роки  Використана література

   

  1.            Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2002 р.— 480 с.

  2.            Войтенко С. О., Рудник Л. В., Сафонов О. В., Циманек Я. Якуцевич С.; Під ред. д-ра техн. наук, проф. Лазаренка Е. Т.— Київ: ІАЦ «Упаковка», 2003 р.— 184 с.

  3.            Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Підручник.— Львів: Афіша, 2002 р.— 320 с.

  4.            Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів.— Львів: Афіша, 2000 р.— 174 с.

  5.            Жидецький В. Ц. Охорона праці в застосуванні комп’ютерної техніки.— Львів: Палітра друку, 1997, № 6.

  6.            Кишик О. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель.— Київ: ТОВ «ТВД «ДС»», 2002 р.— 368 с.

  7.            Концентрати зволожуючих розчинів.— Львів: Палітра друку, 2000, № 2 —38 с.

  8.            Коссак О. Coral DRAW 11 — віртуальний кольоровий світ. — Львів: БаК, 2001 р.— 142 с.

  9.            Мартиросова В. Г. Особливості праці користувачів ПК. Охорона праці.—Київ: 1995, № 1 — 10-13 с.

  10.        Матеріали для формних процесів, Mac House.

  11.        Оборудование и расходные материалы для полиграфии, DATALUX, прайс-лист.

  12.        Овчар О. Вибір ефективної технології друку етикетко-паковальної продукції.— Львів: Палітра друку, 2003, № 1 — 68-71 с.

  13.        Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник.— К.: Скарби, 2002 р.— 336 с.

  14.        Офсетні пластини Lastra Futura Oro — класичний вибір на користь якості.— Львів: Палітра друку, 2001, № 5 — 60 с.


  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.