МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Гражданско-правовое регулирование залога

  8.   Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” //“Урядовий кур’єр”, 12.09.2001, № 164.

  9.   Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” //“Урядовий кур’єр”, 12.09.2001, № 164.

  10.       Закон України від 11.07.2001 р. “Про внесення змін до Закону Укпраїни “Про авторске право і суміжні права”” // “Урядовий кур’єр” 05.09.2001,       № 159.

  11.       Закон України “Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р.      № 2181-ІІІ // ВВР України, 09.03.2001, № 09.03.2001, N 10, ст.44 10, ст. 44.

  12.       Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Офіційний вісник України, 21.07.2000, № 27.

  13.       Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV “Про виконавче провадження” // Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19.

  14.       Закон України від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні // Голос України, 06.01.1998, № 2.

  15.       Закон України від 16.09.97 р. № 531/97-ВР “Про благодійництво та благодійні організації” / ВВР України, 02.12.1997, N 46, ст. 292.

  16.       Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР // ВВР України, 13.06.1995, № 24, ст. 189.

  17.       Кодекс торгівельного мореплавства України від 23.05.1995. № 176/95-ВР // ВВР України, 21.11.1995, № 47, ст. 349.

  18.       Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу ”// ВВР України, 14.02.1995, № 7, ст. 45.

  19.       Кодекс України “Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР // ВВР України, 06.09.1994, № 36, ст. 340.

  20.       Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII “Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом” / ВВР України, 29.10.1999, N 42, ст. 378.

  21.       Закон Украины от 18.06.1991 № 1201-XII “Про цінні папери і фондову біржу” // www.rada.kiev.ua

  22.       Закон України від 06.03.1992 р. № 1273-ХІІ "Про приватизаційні папери" // ВВР України, 16.06.1992, N 24, ст. 352.

  23.       Закон України від 20.12.1991 р. № 2009-ХІІ “Про селянське (фермерське) господарство” // ВВРади України, 07.04.1992, № 14, ст. 186.

  24.       Закон України від 07.02.1991 № 697-XII “Про власність” // ВВР України, 14.04.1991, № 20, ст. 246.

  25.       Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984            № 80731-X // www.rada.kiev.ua

  26.       Указ Президента України від 08.08.2002 р. № 695/2002 “про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні” // “Урядовий кур’єр”, 13.08.2002,        № 147. 

  27.       Постанова ВР України від 08.06.2000 р. № 1752-ІІІ “Про проект Господарського (комерційного) кодексу України та проект Цивільного кодексу України” // www.rada.kiev.ua

  28.       Указ Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 “Про корпоратизацію підприємств” // www.rada.kiev.ua

  29.       Постанова ВР України від 02.09.1993 № 3423-XII “Про внесення змін і доповнень до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження"”// ВВР України, 05.10.1993, № 40, ст. 385.

  30.       Постанова ВР України від 17.06.1992 № 2471-XII “Про право власності на окремі види майна” // ВВР України, 01.09.1992, № 35, ст. 517.

  31.       Постанова КМ України від 29.06. 99 р. № 1172 “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” // Офіційний вісник України, 16.07.1999, № 26.

  32.       Постанова КМ України від 30.07.1998 № 1185 “Про Порядок ведення Державного реєстру застав рухомого майна” // Офіційний вісник України, 13.08.98, № 30.

  33.       Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) по реалізації заставленого майна, затверджене Постановою КМ України від 22.12.1997 р. № 1448 // Офіційний вісник України, 29.01.1998, № 2.

  34.       Постанова КМ України від 17.08.1995 р. № 655 “Про додаткове забезпечення гарантій або інших зобов'язань Уряду України, які надаються іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті, що залучаються українськими юридичними особами” // www.rada.kiev.ua

  35.       Постанова КМ України від 12.08.1992 р. № 466 “Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання” // www.rada.kiev.ua

  36.       Постанова Президії ВАС України від 06.02.2001 р. № 02-7/9-79/1088 // www.yablonsky.com.ua/14_543.htm

  37.       Лист ВАС України від 30.05.2001 № 01-8/637 “Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань” // Вісник господарського судочинства, 2001, № 3.

  38.       Постановление Арбитражного суда г. Киева о проверке решения в порядке надзора от 06.02.2001 г. № 04-01/11-2-14/543 // www.yablonsky.com.ua/14_543.htm

  39.       Роз'яснення ВАС України від 24.12.99 р. № 02-5/602 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про заставу"” // www.rada.kiev.ua

  40.       Наказ Фонда державного майна України від 06.02.2001 р. № 163 “Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна” // Офіційний вісник України, 16.03.2001, № 9.

  41.       Наказ Мін'юста України від 15.12.1999 р. № 74/5 “Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій” // Офіційний вісник України, 06.01.2000, № 51.

  42.       Наказ Держкомсім'ямолодь України, Міносвіти, МОЗ України, Мінпраці та соцполітики від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 “Про затвердження Правил опіки та піклування” // Офіційний вісник України, 16.07.1999, № 26.

  43.       Наказ Мінкультури України від 05.05.1999 р. № 274 “Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування // Офіційний вісник України, 30.07.1999, № 28.

  44.       Наказ Мін'юсту України від 26.02.1999 р. № 13/5 “Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації застав рухомого майна в Державному реєстрі застав рухомого майна” // www.rada.kiev.ua

  45.       Інструкція НБУ України від 08.10.1993 № 23015/11 “Про Методичні рекомендації по застосуванню банками Закону України "Про заставу"” // www.rada.kiev.ua

  Литературные источники

  1.   Авалиади В. Операции репо: международные стандарты и российские особенности // Рынок ценных бумаг, 02.1997, №2. - С. 14-18.

  2.   Азимов Ч.Н. Залоговое право. – Харьков: РИП «Оригинал», 1993. – С. 43.

  3.   Брагинский М. И. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия (комментарий к новому ГК).– М.: Фонд “Правовая культура”, 1995. - С. 173.

  4.   Вахницкая А.В., Евдоченко Н.Д. Некоторые аспекты применения залога как способа обеспечения обязательств в гражданском обороте // Юридическая практика, 10.2001, № 32. - С. 23-27.

  5.   Вишневский А.А. Залоговое право. – М.: Изд. БЕК, 1995. – С. 179.

  6.   Голицин Ю. Ипотека до революции // Итоги, 10.08.1999, № 32. - С. 28-35.

  7.   Гражданское право. Т 1. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М: ООО “ТК Велби”, 2002. - С. 635.

  8.   Гражданское право: в 2-х т. Том II. Полутом 1: Учебник. Отв. ред. Суханов Е.А. — М.: Изд. БЕК, 2000. - С. 465.

  9.   Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М.: Юрид. лит. 1980. - С. 450.

  10.       Витрянский В. Обеспечение исполнения обязательств: Залог. // Хозяйство и право, 10.1996, № 10. С. 3 – 32.

  11.       Единообразный торговый кодекс США. - М.: ИНФРА-М, 1996. - С. 210.

  12.       Зобов’язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 760.

  13.       Илларионова Т. Учебник по гражданскому праву. Ч.1. – М.: Изд. БЕК, 1999. – С. 391.

  14.       Иоффе О.С. Обязательственное право.– М.: Юрид. лит., 1975. – С. 371.

  15.       Коковский А., Шмигельская Е. Правоотношения сторон залога // Бухгалтерия. 08.2000. № 8. – С. 90-94.

  16.       Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Под ред. О.Н. Садикова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 778.

  17.       Красун С. Закон навіть для Верховного Суду повинен залишатися законом // Закон і бізнес, 10.1999, № 41. – С. 23-28.

  18.       Маковская А. А. Залог денежных средств и ценных бумаг. — М.: «Статут», 1999. – С. 76.

  19.       Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение, 05.1992, № 5. С. 27-39.

  20.       Медведев Д.А. О правовой природе закладной. Очерки по торговому праву / Под ред. Е. А. Крашенинникова, Выпуск 5, Ярославль, 1998. – С. 68.

  21.       Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 1.— М., Изд. “Статут”, 1997. –   С. 418.

  22.       Павлодский Е. Залог и ипотека // Хозяйство и право, № 2, 1997. - С. 78 - 89.

  23.       Проскурякова Н.А. Крестьянский поземельный банк // Отечественная история. 1998, № 3. – С. 66-82.

  24.       Покровский И.Л. Основные проблемы гражданского права (по изданию  1917 г.). — М.: Изд. БЕК, 1997. С. 327.

  25.       Римское частое право. Учебник / Под ред. И.Л. Новицкого и И.С Перетерского. — М., Юриспруденция, 2000. - С. 475.

  26.       Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права. Учебное пособие. Под ред. Панова Н.И. – Харьков, Украинская юридическая академия, 1993. – С. 165.

  27.       Свириденко О. Правовое регулирование залога и его реализация в банковском кредитовании. // Хозяйство и право, 07.1998, № 7. – С. 73 – 78.

  28.       Слюсаревский Н. Имущественный поручитель – залогодатель, устанавливающий залог в обеспечение чужого обязательства // Підприємництво, господарство і право, 11.2002, № 11. – С. 19-22.

  29.       Хвостов ВМ. Система римского права. Учебник. – М.: Изд. БЕК, 1996. -      С. 360.

  30.       Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. — М.: Юрид. Лит., 1991. – С. 208.

  31.       Цивільне право України. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. та ін. — К.“Юрінком Інтер”, 2002. – С. 820.

  32.       Шкрум Т. Концептуальні підходи законодавчого регулюваняя застави.// Предпринимательство, хозяйство и право, 12.1998, № 12. – С. 8 – 12.

  33.       Юмашев А.С., Бездушный М.А. Залог и его использование в коммерческих целях. – М., “Законодательство”, 1992. – С. 98.

  П Р И Л О Ж Е Н И Я

                                                                                                                   Приложение 1

                     ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА Nо. ___________

     г. _________________                           "___"__________ 199_ г.

          Сберегательный банк    Российской    Федерации    (в   дальнейшем

     Залогодержатель), в лице  г-на ______________________________________,

                                           (должность, Ф.И.О.)

     действующего на основании Генеральной доверенности Nо. _______________

     от "___"__________ 199_ г. и _________________________________________

                                        (название организации)

     (в дальнейшем  Залогодатель), в лице ________________________________,

                                              (должность, Ф.И.О.)

     действующего на основании __________________ и доверенности Nо. ______

                               (Устава, Положения)

     от "___"_______ 199_ г., с другой стороны, заключили настоящий договор

     о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

          1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в  обеспечение

     обязательств  по  кредитному  договору от "____"____________ 199_ года

     Nо. _____________ товары на складе в  соответствии  со  спецификацией,

     являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

          1.2. Предмет  залога  не  обременен  обязательствами  по   другим

     сделкам  с  другими  лицами  и  не  может быть заложен третьим лицам в

     последующем.

          1.3. Оценка  предмета  залога  производится на основе контрактной

     цены товара с применением коэффициента _______.

          1.4. Стоимость  товаров,  находящихся  в  залоге,  исчисленная  в

     соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, не может быть менее _______

     (______________________________________________________________)  и не

                           (сумма цифрами и прописью)

     подлежит уменьшению Залогодателем в течение срока действия  настоящего

     Договора.

          1.5. Настоящий договор является  неотъемлемой  частью  кредитного

     Договора  от "____"_______ 199_ г. года Nо. ___________. Сумма кредита

     _______________ (______________________________________) долларов США.

                  (сумма цифрами и прописью)

     Срок окончательного погашения кредита "__"__________ 199_  г.

                           2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

          2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и

     действует  до  момента   полного   выполнения   обязательств,   взятых

     Залогодателем по кредитному Договору от "___"_______ 199_ г. Nо. ____.

                      3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

          3.1. Залогодатель  обязан  иметь  в  наличии  товары  на складе в

     соответствии со  спецификацией  согласно  п. 1.1. настоящего  Договора

     залоговой стоимостью не менее __________________________ долларов США.

          3.2. Залогодатель  обязан  незамедлительно  предъявлять   предмет

     залога   Залогодержателю  в  целях  осуществления  контроля,  а  также

     предоставлять в распоряжение Залогодержателя необходимые  документы  и

     информацию по  его  требованию  не позднее ____ рабочих дней с момента

     получения запроса.

          3.3. Предмет  залога  находится  у  Залогодателя,  который обязан

     хранить его по адресу: ______________________________________________.

          3.4. Залогодатель  обязан вести книгу записи залогов и по первому

     требованию заинтересованного лица предъявлять ее для ознакомления.

          3.5. Залогодатель  обязан  письменно  сообщить Залогодержателю об

     изменении юридического адреса либо банковских реквизитов не позднее __

     рабочих дней с момента изменения.

          3.6. При невыполнении обязанностей Залогодателем, предусмотренных

     действующим законодательством и кредитным договором от _______ 199_ г.

     Nо. ______,  Залогодатель обязан в течении ______ дней после получения

     уведомления Залогодержателя передать ему предмет залога для  обращения

     на него взыскания.

                     4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

          4.1. Залогодержатель вправе осуществлять проверки предмета залога

     и требовать в этих целях необходимые документы.

          4.2. При невыполнении обязанностей Залогодателем, предусмотренных

     действующим законодательством и кредитным договором от _______ 199_ г.

     Nо. ____.

          Залогодержатель вправе  обратить  взыскание  на предмет залога до

     окончания срока действия настоящего договора.

          4.3. Залогодержатель вправе знакомиться с книгой записи залогов.

          4.4. Залогодержатель  вправе  обратить  взыскание  по   кредитным

     обязательствам   на   предмет   залога  до  окончания  срока  действия

     настоящего Договора  в  случае,  если  при  проверке  предмета  залога

     выяснится ,  что заложенное имущество отсутствует в месте, указанном в

     п. 3.3. настоящего Договора,  либо имеется в  меньшем  количестве  или

     меньшей стоимостью.

                             5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

          5.1. При неисполнении  обязанностей,  указанных в п.п.  3.1 - 3.6

     настоящего Договора,  Залогодатель уплачивает штраф Залогодержателю  в

     размере _____ процента от суммы кредита.

                           6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

          6.1. Условия  настоящего Договора носят конфиденциальный характер

     и не подлежат разглашению,  за  исключением  случаев,  предусмотренных

     действующим законодательством.

          6.2. Денежные средства, полученные от реализации предмета залога,

     прежде  всего  направляются   на  погашение  издержек Залогодержателя,

     связанных с указанной реализацией,  а затем на погашение  обязательств

     по кредитному Договору в соответствии с порядком очередности погашения

     задолженности, установленным кредитным Договором от __________ 199_ г.

     Nо. _____.

          6.3. Споры  разрешаются  в   порядке,   установленным   кредитным

     договором Nо. _____ от "__"_______ 199_ г.

          В случае передачи спора в арбитражный суд все расходы,  связанные

     с предъявлением и рассмотрением иска, а также исполнении решения несет

     Залогодатель.

          Договор составлен   в   3-х   экземплярах,   имеющих   одинаковую

     юридическую силу. 1-й и 3-й экземпляры хранятся у Залогодержателя, 2-й

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.