МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

  Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

  Міністерство освіти

  України

  Кременчутське ВПУ №7

  КУРСОВА РОБОТА

  ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

  універсального токарно-гвинторізного станка 163

  ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

  та приборам технологічного обладнання

  Виконав: Дядюшенко В. С.

  Перевірив: Жосан В. А.

  м. Кременчук

  1998 р.

  “Затверджую”

  Заступник директора ВПУ №7

  |Несен Н. Г. |

  |“ ” |

  |1998 р. |

  ЗАВДАННЯ

  На курсову атестаційну роботу учню

  ВПУ №7 в 1998 навчальному році

  |Групи | Е-21 по спеціальності Електромеханік |

  |№ | |

  |Дядюшенко Володимиру Степановичу |

  |(прізвище, ім’я, по батькові) |

  |Тема |Технологія обслуговування та ремонту апаратури керування |

  |завдання: |та |

  |захисту верстата |

  |Викладач|Жосан Володимир Олексійович |

  |: | |

  |(прізвище, ім’я, по батькові) |

  | |

  | |

  Зміст завдання

  |Розділ 1. Графічна |Принципова електрична схема |

  |частина |токарно-гвинторізного |

  |верстата 163 моделі. |

  |Розділ 2. Пояснююча |Завдання. І Вступ. 1. Історія та перспективи |

  |записка |розвит- |

  |ку електроенергетики на Україні. 2. Призначення та коротка характеристика |

  |елек- |

  |трообладнання станка. ІІ Основна частина. 1. Принципова електросхема |

  |верста- |

  |та та її робота. 2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт |

  |апара- |

  |тури керування та захисту. 3. Періодичність та об’єм, технічні |

  |огляди, ремонт |

  |електрообладнання. ІІІ Розрахункова частина. 1. Розрахунок проводів, |

  |підводя- |

  |ться до електрообладнання по допустимому струму та падінню напруги. 2. |

  |Вибір |

  |апаратури керування та захисту. 3. Розрахунок котушки контактору. V |

  |Заключна |

  |частина. 1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні |

  |електрооблад- |

  |нання верстата. 2. Список використаної літератури. VI Специфікація. |

  | |

  Додаткові вказівки

  |При виконанні атестаційної роботи належить виконати деталь, | |

  |пристрій: | |

  | |

  |Консультації | |

  |проводяться: | |

  | |

  |Дата видачі письмового | |

  |завдання | |

  |Строк здачі виконаного письмового | |

  |завдання | |

  |Виклада|Жосан Володимир Олексійович |

  |ч | |

  |Майстер В/Н|Голубев Віктор Миколайович |

  м. Кременчук

  1998 р.

  Розрахунок котушки контактору

  Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів,

  магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється

  втягу-

  |юча котушка. При | |

  |проходженні струму по| |

  |котушці виникає | |

  |магнітне поле, під | |

  |впливом якого стальне| |

  |осердя котушки | |

  |намагнічується та | |

  |притягує якір. Якір | |

  |вмикає або вимикає | |

  |відповідні контакти | |

  |електромагнітного | |

  |апарату. | |

  |Котушка являється | |

  |відповідним вузлом | |

  |апарату дистанційного| |

  |або автоматичного | |

  |керування, виходячи з| |

  |цього при її | |

  |зіпсуванні (що | |

  |відбувається у |Мал. 1 |

  |виробничих | |

  |умовах досить часто) дуже важко | |

  |знати, як по ремонтувати цю | |

  |котушку. | |

  |Встановити обмоточні дані котушки, | |

  |якщо є паспорт, не складно. У цьому| |

  |випадку намотують нову котушку, | |

  |кількість витків, якої та переріз | |

  |проводу повинні відповідати | |

  |паспортним даним. | |

  |Інколи приходиться перемотувати | |

  |котушки електромагнітних апаратів | |

  |на напругу відмінну від паспортної.| |

  |Кількість витків у котушці, при | |

  |якій чітко спрацьовує магнітний | |

  |пускач, можна рахувати прямо | |

  |пропорційно напрузі підведеній до | |

  |котушки, або на кожний виток | |

  |повинна приходитись обмежена | |

  |напруга для чіткості спрацьовування| |

  |апарату, а переріз проводу котушки-| |

  |обернопропорційно напрузі. При | |

  |зменшенні перерізу проводи котушка |Мал. 2 |

  |може на- | |

  -----------------------

  Изм

  Лист

  № документа

  Підпис

  Дата

  Літера

  Лист

  Листов

  ВПУ-7

  Група Э-21

  04КР.040000.005.ПЗ

  Зміст

  |Завдання. |1 |

  | | |

  |І Введення | |

  |1. Історія та перспективи розвитку електроенергетики на | |

  |Україні. |3 |

  |2. Призначення та коротка характеристика електрообладнання | |

  |станка. |4 |

  | | |

  |ІІ Основна частина. | |

  |1. Принципова електросхема верстата та її робота. |6 |

  |2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт | |

  |апаратури керування та захисту. |8 |

  |3. Періодичність та об’єм, технічні огляди, ремонт | |

  |електрообладнання. |9 |

  | | |

  |ІІІ Розрахункова частина. | |

  |1. Розрахунок проводів, підводяться до електрообладнання по | |

  |допустимому струму та падінню напруги. |11 |

  |2. Вибір апаратури керування та захисту. |12 |

  |3. Розрахунок котушки контактору. |13 |

  | | |

  |ІV Заключна частина. | |

  |1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні | |

  |електрообладнання верстата. |15 |

  | | |

  |V Список використаної літератури. |16 |

  | | |

  |VI Специфікація. | |

  2

  Дядюшенко В.

  Жосан В. С.

  Перевір.

  Т.Контр.

  Н.Контр.

  Утверд.

  Розраб.

  32

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  Історія та перспективи розвитку

  електроенергетики на Україні

  За останні роки створена могутня енергетична база, яка забезпечує

  динамічний розвиток народного господарства України, гарне життя людей в

  селах та містах. В кінці 80-х на початку 90-х років потужність

  електростанцій досягла 51 МВт, виробництво електроенергії 272 млрд КВт(ч.

  В середині 90-х років поставлено за мету збільшити виробництво

  електроенергії на 20%, які так необхідні для промисловості нашої молодої

  держави. Цей пристрій задумано отримати не тільки за рахунок потужних

  АЕС, але й за рахунок використання сонячної енергії та енергії вітру.

  Найбільш швидкими темпами виробництво електроенергії буде зростати в

  південному економічному району, де за рахунок введення нових потужностей

  ГЕС та АЕС виробництво електроенергії зросте в 1,8-2 рази. Це дозволить

  підвищити на дійсність електрозабезпечення Миколаївської, Херсонської та

  Одеської Областей.

  Підвищення надійності електрозабезпечення східних областей

  намічається здійснити за рахунок спорудження ліній електропередач з

  напругою 750 КВт.

  Намічається здійснити комплекс робіт по реконструкції ТЕС для

  переходу їх на спалювання низькофосфатних видів палива при одночасному

  покращанні х експлуатаційних характеристик. Введення генеруючих

  потужностей, підвищення ефективності працюючих електростанцій дозволяє

  збільшити експлуатаційний резерв потужності в енергосистемі України з

  5,2% до 13% по зрівнянні з країнами СНД, та підвищити надійність

  електрозабезпечення України, її народного господарства та населення. В

  цілому по країні попит електроенергії по зрівнянні з1985 роком підвищився

  на 15-20%.

  3

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  Призначення та коротка характеристика

  електрообладнання станка

  Універсальний токарно-гвинторізний верстат моделі 163 є швидкісним

  верстатом, призначеним для виконання різноманітних токарних робіт та

  гвинторізних, а також точіння конусів та нарізання метричної, модульної

  та пітчевої різьб в наступних межах:

  метричної з кроком в мм від 1 до 192

  гвинтової з числом ниток на 1(до 24 до 14(

  модульні з кроком в мм від 0,5 ( до 48 (

  пітчеві в діаметральних пітчах від 96 до 7/8

  Технічна характеристика і жорсткість верстата дозволяють

  використовувати можливості швидкоріжучого інструмента виготовленого з

  твердого сплаву при обробці гірських і кольорових металів.

  У верстата встановлені два трифазні короткозамкнуті асинхронні

  електродвигуни та електронасос охолодження.

  Електродвигун головного приводу М1

  Для здійснення головного руху верстата служить асинхронний

  електродвигун з короткозамкнутим ротором типа А2-61-4 нормального,

  захищеного виконання на лапах.

  Характеристика електродвигуна.

  Потужність на валу, в КВт 13

  Число обертів за хвилину

  при найменшому навантаженні 1460

  при частоті струму 60 Гц 1770

  КПД при найменшому навантаженні % 88,5

  cos ( при найменшому навантаженні 0,88

  Найменша сила струму:

  при напрузі 380 В, в А 24,7

  при напрузі 220 В, в А 44

  Електродвигун встановлений на плиті, внутрішній лівій частині

  станини та закріплений з привідним шківом передній бабки клинопасовой

  передачею.

  Електродвигун швидких ходів М3

  Для здійснення прискорених переміщень каретки та супорту служить

  асинхронний електродвигун з короткозамкнутим ротором типа АОЛ2-21-4

  закритого, обвітреного, фланцевого виконання.

  Характеристика електродвигуна.

  Потужність на валу, в КВт 1,1

  Число обертів за хвилину

  при найменшому навантаженні 1400

  при частоті струму 60 Гц 1700

  КПД при найменшому навантаженні % 78

  cos ( при найменшому навантаженні 0,8

  4

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  Найменша сила струму:

  при напрузі 380 В, в А 2,7

  при напрузі 220 В, в А 4,7

  Електродвигун прикріплений до правої стіни фартуха верстата.

  Електронасос охолодження М2

  Для подачі охолодженої рідини до інструменту служить електронасос

  типа ПА-22 навантажений продуктивністю 22л/хвил.

  Характеристика електродвигуна насоса.

  Потужність на валу, в КВт 0,12

  Число обертів за хвилину

  при найменшому навантаженні 2800

  при частоті струму 60 Гц 3400

  КПД при найменшому навантаженні % 68

  cos ( при найменшому навантаженні 0,72

  Найменша сила струму:

  при напрузі 380 В, в А 0,34

  при напрузі 220 В, в А 0,65

  Електродвигун встановлений внутрішній правій частині станини

  верстата.

  Примітка: електродвигуни поставляються на робоче напругу, потрібне

  замовнику.

  Застосовувана напруга для живлення електрообладнання.

  1. Ланцюги правління живляться напругою 127 В змінного струму від

  понижуючого трансформатора Т1.

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.