МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  гріватись до недопустимої величини, при збільшенні перерізу її габарити

  можуть привищити допустимі розміри.

  Виходячи з цього розрахуємо кількість витків та діаметр обмоточного

  проводу котушки магнітного пускача при напрузі 110 В.

  Переріз стержню магнітопроводу Qc=2,5 см2. Площа вікна магнітопроводу

  L0H0=50(30=1500 (мм2).

  Рішення:

  1. По малюнку 1 визначаємо кількість витків W0 на 1 В. Полягаючи на те, що

  режим роботи повторно-короткочасний з S3=40%, W0=10.

  2. Загальна кількість витків W=W0(U=10(110=1100 (витків).

  3. Вибираємо обмоточний провід ПЄПШКО та по малюнку 2 визначаємо його

  діаметр d=0,5 (мм2).

  14

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  Основні правила техніки безпеки при

  обслуговуванні електрообладнання верстата

  Всі цеха та ділянки повинні бути забезпечені противопожежним

  інвентарем та вогнегасниками, обслуговуючий персонал повинен вміти

  користуватись при пожежі. При виявленні пожежі чергова бригада виконує

  різностороннє вимкнення палаючого обладнання від мережі та розпочати

  гасіння пожежі застосовуючи вогнегасники або пісок. У випадку

  необхідності чергова бригада викликає міську пожежну охорону.

  Під час експлуатації необхідно перевіряти стан електропроводки та

  електроапаратури. Профілактичні огляди проводять в строки встановленні

  відповідальним за електрогосподарство з урахуванням місцевих вузлів.

  При огляді проводиться перевірка надійності кріплення

  електроапаратури та її контактних з’єднань, очищення електропроводки,

  контактних з’єднань та корпусів електроапаратів від пилу, бруду, сміття

  перевірка стану ізоляції, перевірка несправностей ланцюгового заземлення.

  15

  Список використаної літератури

  1. Китаев В. Е. Електротехніка з основами промислової електроноки: «Вища

  школа». Москва, 1980.

  2. Атабеков В. Б. Ремонт трансформаторів й електричних машин: «Вища

  школа». Москва, 1983.

  3. Дьяков В. И. Типові розрахунки по електрообладнанні «Вища школа».

  Москва, 1985.

  4. Алукер Ш. М. Електричні вимірювання «Вища школа». Москва, 1972.

  5. Вернер В. В., Вартанов Г. Л. Електромонтер-ремонтник «Вища школа».

  Москва, 1982.

  6. Трунковский Л. Е. Обслуговування електрообладнання промислових

  підприємств «Вища школа». Москва, 1979.

  7. Атабеков В. Б. Ремонт електрообладнання промислових підприємств «Вища

  школа». Москва, 1979.

  8. Воронина А. А., Шибенко Н. Ф. Техніка безпеки при роботі в

  електроустановках «Вища школа». Москва, 1979.

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  Литера

  Лист

  Листов

  ВПУ-7

  Група Е-21

  04КР.040000.005.ПЗ

  |Ф|З| | | | | |

  |о|о|По|Позначення на схемі |Назва |Кіл|Прим. |

  |р|н|з | | |. | |

  |м|а| | | | | |

  |а| | | | | | |

  |т| | | | | | |

  |1|2|3 |4 |5 |6 |7 |

  | | | | | | | |

  | | | | |Документація | | |

  | | | | | | | |

  |А| | | |Схема електрична | | |

  |3| | | | | | |

  | | | | |принципова | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | |М1 |Електродвигун асинхронний |1 |при 60 |

  | | | | |трифазного струму, корот- | |Гц 1770 |

  | | | | |козамкнутий потужністю | |об/хвил.|

  | | | | |15 кВт, 1460 об/хвил. у | | |

  | | | | |за- | | |

  | | | | |хищеному виконанні М101, | | |

  | | | | |типа А2-61-4 | | |

  | | | |М2 |Електродвигун охолоджен |1 |при 60 |

  | | | | |ня продуктивністю 22 | |Гц 3400 |

  | | | | |л/хвил., 0,1 кВт, 2800 | |об/мин |

  | | | | |об/хвил., типа ПА 22 | | |

  | | | |М3 |Електродвигун асинхронний |1 |при 60 |

  | | | | |трифазного струму, корот- | |Гц 1700 |

  | | | | |козамкнутий потужністю | |об/хвил.|

  | | | | |1,5 кВт, 1400 об/хвил. у | | |

  | | | | |за- | | |

  | | | | |чиненому обвітрювальному | | |

  | | | | |виконанні М301, типа | | |

  | | | | |АОЛ2-21-4 | | |

  | | | |QF1 |Автоматичний вимикач |1 | |

  | | | | |3-полюсный змінного стру- | | |

  | | | | |му, з електромагнітним | | |

  Разраб.

  Дядюшенко В.

  Жосан В. С.

  Провер.

  Т.Контр

  Н.Контр

  Утверд.

  1

  4

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  | | | | | | | |

  |1|2|3 |4 |5 |6 |7 |

  | | | | |розчеплювачем на32 А, з | | |

  | | | | | котушкою найменшого | | |

  | | | | |розчепителя на 127 В змін | | |

  | | | | |ного струму, тип АК63-3МГ | | |

  | | | |QF2 |Автоматичний вимикач |1 | |

  | | | | |3-полюсный, з електромаг- | | |

  | | | | |нітними розчеплювачем на | | |

  | | | | |32 А, в пластмасовому ко- | | |

  | | | | |жусі, типа АК63-3МГ або | | |

  | | | | |АСТ-3 | | |

  | | | |QF3, QF5 |Автоматичний вимикач |2 | |

  | | | | |однополюсний змінного | | |

  | | | | |струму, з електромагніт- | | |

  | | | | |ним розчеплювачем на 2 А, | | |

  | | | | |кріплення на лапках, типа | | |

  | | | | |А63-М | | |

  | | | |QF4 |Автоматичний вимикач |1 | |

  | | | | |однополюсний змінного | | |

  | | | | |струму, з електромагніт- | | |

  | | | | |ним розчеплювачем на 2 А, | | |

  | | | | |кріплення на лапках | | |

  | | | | |розвер- | | |

  | | | | |нутих зовні, типа А-63-М | | |

  | | | |КМ1 |Магнітний пускач з котуш- |1 | |

  | | | | |кою на 127 В, з двома н. | | |

  | | | | |о. | | |

  | | | | |блок-контактами, типа | | |

  | | | | |ПА-311 | | |

  | | | |КМ2, КМ3 |Магнітний пускач з котуш- |2 | |

  | | | | |кою на 127 В, типа ПМЕ-111| | |

  | | | |КК1 |Реле теплове з нагріваль- |1 | |

  | | | | |ними елементами на2,5 А, | | |

  | | | | |типа ТРН-110 | | |

  | | | |КТ1, КТ2 |Реле часу з котушкою на |2 | |

  2

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  | | | | | | | |

  |1|2|3 |4 |5 |6 |7 |

  | | | | |127В, типа РВП-2 | | |

  | | | |YC1 |Електромагнітна фрикціон- |1 | |

  | | | | |на муфта, виконання з | | |

  | | | | |гладким отвором у корпусі,| | |

  | | | | |типа ЭМ32А-Р | | |

  | | | |YC2- YC5 |Електромагнітна фрикціон- |2 | |

  | | | | |на муфта, типа У-4284 |ком| |

  | | | | | |пл | |

  | | | |Т1 |Трансформатор понижую- |1 | |

  | | | | |чий 400 ВА 380/36; 127/36/| | |

  | | | | |5,5 В, типа ТБС2-0,4 | | |

  | | | |SA1, SA2 |Вмикач-тумблер, типа |2 | |

  | | | | |ТП1-2 | | |

  | | | |SB5 |Хрестовий перемикач, типа |1 | |

  | | | | |КП4-2 | | |

  | | | |SQ1 |Вимикач конечний в кожусі,|1 | |

  | | | | |типа ВПК-2111 | | |

  | | | |SQ2 |Вимикач конечний без кожу-|1 | |

  | | | | |ха, типа ВПК-2010 | | |

  | | | |SB1- SB4 |Кнопкова станція для |1 | |

  | | | | |в будови з кнопками «ПУСК»| | |

  | | | | |та «СТОП» без кожуха, | | |

  | | | | |типа ПКЕ-111-2 | | |

  | | | |НL1 |Арматура сигнальна з пла- |1 | |

  | | | | |фоном білого кольору, типа| | |

  | | | | |АС-0 | | |

  | | | |НL2 |Арматура сигнальна з ков- |1 | |

  | | | | |пачком блакитного кольору,| | |

  | | | | |типа АС-0 | | |

  | | | |- |Лампа мініатюрна 6,3 В з |1+1|1 зап. |

  | | | | |різьбовім цоколем | |частина |

  | | | | |Р10/13-1, | | |

  | | | | |типа МН-14 | | |

  | | | |- |Лампа мініатюрна 26 В з |1+1|1 зап. |

  3

  Изм

  Лист

  № документа

  Подпись

  Дата

  04КР.040000.005.ПЗ

  Лист

  | | | | | | | |

  |1|2|3 |4 |5 |6 |7 |

  | | | | |різьбовім цоколем Р10/13-1| |частина |

  | | | | |типа МН-18 | | |

  | | | |- |Лампа мініатюрна 36 В, |1+1|1 зап. |

  | | | | |40 Вт з різьбовім цоколем | |частина |

  | | | | |Р-27, тип МН-14 | | |

  | | | |VD1- VD8 |Випрямляч селеновий: під- |2+2|2 зап. |

  | | | | |водима зміна напруга36 В, | |частина |

  | | | | | випрямлена напруга 24 В, | | |

  | | | | |струм 1,2 А, типа 40ГМ8Я | | |

  | | | |РА |Вказівник навантаження |1 | |

  | | | | |(перевантажений ампер- | | |

  | | | | |метр) безпосереднього | | |

  | | | | |вмикання з шкалою 0-30 А | | |

  | | | | |типа Э421-1 | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  4

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.