МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  | |1 ИМС | | | | | | | |

  | |DD33. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

  | | | | | | | | | |

  | | | | | | | | | |

  |13.|Встановити: | | | | | | | |

  | |9 конденсаторів| | | | | | | |

  | | |0.12 |9 |1.08 |1 |1.08 |1 |1.08 |

  | |С1 – С9. | | | | | | | |

  |14.|Встановити: | | | | | | | |

  | |2 конденсаторів| | | | | | | |

  | | |0.12 |2 |1.08 |1 |1.08 |1 |1.08 |

  | |С10 – С11 | | | | | | | |

  |15.|Групова пайка. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

  |16.|Допайка та |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

  | |ремонт. | | | | | | | |

  |17.|Покриття |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

  | |лаком. | | | | | | | |

  |- |Всього |- |- |20.98 |- |- |21 |- |

  Загальна кількість робочих місць на конвеєрі

  розраховується за формулою ( 2.9. ).

  |РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн. |( 2.9. |

  | |) |

  де:

  РМ контр. , РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються в

  розмірі 8 - 10% від РМ техн.

  |РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 25 | |

  2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру

  Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ).

  |L роб. = l * РМ заг. |( 2.10.|

  | |) |

  де:

  l - проміжок міждвома робочими місцями.

  |0.8 * 25 = 20 ( м ) | |

  Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ).

  |L заг. = L н.с. + L п.с. + L роб. | |

  де:

  L н.с. - натяжна система ( 1.5м );

  L п.с. - приводна система ( 1.5м ).

  |L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 ( м ) | |

  2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру

  Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2.12. ).

  | L | |

  |V = ________ |( 2.12.|

  |T |) |

  | 0.8 | |

  |V = ________ = 0.8 ( м/хв. ) | |

  |1 | |

  2.2.6. Розрахунок площини конвеєру

  Площа конвеєру розраховується виходячи з його загальної довжини та

  ширини. Ширина складається з ширини смуги ( 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м ), ширини

  робочих місць та ширини проходу ( 1.5м ) і розраховується за формулою (

  2.13. ).

  |S = L заг. * ( h см. + h роб. + h прох. ) |( 2.13.|

  | |) |

  |S = 23 * ( 0.6 + 0.8 + 1.5 ) =66.7 ( м2 ) | |

  2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу

  Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується за

  формулою ( 2.14. ).

  |ТЦ = t * РМ заг. |( 2.14.|

  | |) |

  |ТЦ = 1 * 25 = 25 ( хв. ) | |

  2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів

  Технологічний заділ розраховується за формулою ( 2.15. )

  |Z техн. = РМ заг. |( 2.15. |

  | |) |

  |Z техн. = 25 ( шт. ) | |

  Страховий заділ складає п(ять відсотків від змінной программи запуску

  виробів.

  |Z страх. = 0.05 * 450 = 22.5 = 23 ( шт. ) | |

  Незавершене виробництво розраховується за формулою ( 2.16. ).

  |НВ = Z техн. + Z страх. |( 2.16. |

  | |) |

  |НВ = 25 + 23 = 48 ( шт. ) | |

  2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу

  2.3.1. Баланс робочого часу

  Баланс робочого часу одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю

  2.2.

  Таблиця 2.2.

  |№ пок.|Показники. |Дні.|Години.|

  |1. |Календарний час |365 | |

  |2. |Вихідні та святкові дні |108 | |

  |3. |Номінальний фонд часу: |257 | |

  | |робочих по вісім годин |249 |1992 |

  | |предсвяткових днів |8 |64 |

  | |Всього |257 |2056 |

  |4. |Планові невиходи на роботу: | | |

  | |чергові та додаткові відпустки |19 | |

  | |учбові відпустки |2. | |

  | |відпустки у зв(язку з вагітністюта пологами |2.5 | |

  | |по хворобі |6.2 | |

  | |виконяння обов(язків |0.3 | |

  | |Всього |30 |240 |

  |5. |Фонд часу, можливого для використання |227 |1816 |

  |6. |Скорочення робочого дня: | | |

  | |Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів |0.5 | |

  | |для робочих з шкідливими умовами праці |0.5 | |

  | |Всього |1 | |

  |7. |Дійсний фонд часу одного працівника |215 |1710 |

  |8. |Середня тривалість робочого дня |226 |1808 |

  2.3.2.Розрахунок чисельності основних працівників

  Чисельнісь основних працівників розраховується по числу робочих місць з

  врахуванням змінності роботи за формулою ( 2.17. ).

  |Р осн.яв. = РМ техн. * К зм. |( 2.17. |

  | |) |

  |Р осн.яв. = 21 * 2 = 42 | |

  Кількість списочних працівників розраховується за формулою (

  2.18. ).

  |Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * К сп.с. |( 2.18. |

  | |) |

  де:

  К сп.с. - Коєфіціент переклада явочной кількості у списочне і

  розраховується за формулою ( 2.19. ).

  | F ном. | |

  |К сп.с. = ___________ |( 2.19. |

  |F яв. |) |

  де:

  F ном. - номінальний фонд часу;

  F яв. - явочний фонд часу.

  | 257 | |

  |К сп.с. = ____________ = 1.1 | |

  |226 | |

  |Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 46 | |

  2.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників

  Кількість допоміжних працівників розраховується по нормам

  обслуговування від кількості основних працівників з врахуванням конкретних

  виробничих умов та необхідності скорочення кількості працівників в умовах

  ринку.

  Приймаємо:

  |Контролери |- 2|

  |Розпріділювач |- 2|

  |Комплектовщик |- 1|

  | Всього |- 5|

  2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів

  Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковому

  відношені від кількості основних та допоміжних працівників. Враховуючи

  конкретний об(єм робіт та необхідність скорочення кількості працівників в

  умовах ринку.

  Приймаємо:

  |Змінний майстер |- 2|

  |Технолог |- 2|

  |Контрольний майстер |- 1|

  | Всього |- 5|

  |Прибиральниці |- 1|

  Кількість працівників зводимо в таблицю 2.3.

  Таблиця 2.3.

  |№ |Категорії працівників. |Кількість |Відсоткове відношення|

  |к.п.| |працівників. |до загальної |

  | | | |кількості. |

  |1. |Основні працівники |46 |82.14 |

  |2. |Допоміжні працівники |5 |8.93 |

  |3. |ІТР |4 |7.14 |

  |4. |Прибиральниці |1 |1.79 |

  | |Всього |56 |100.00 |

  3. ЕКОНОМІЧНИЇ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

  3.1. Розрахунок фонду заробітної плати

  3.1.1. Розрахунок заробітної плати по основним працівникам

  Розрахунок заробітної плати зводимо у таблицю 3.1.

  Таблиця 3.1.

  |Фах |Розряд|Норма |Оплата |Здільна |Кількість |Фонд |

  |працівників. |праці |часу, |однієї |розцінка, |виробів за|заробітньої|

  | | |год. |години |грн. |рік, шт. |платні, |

  | | | |праці, | | |грн. |

  | | | |грн. | | | |

  |Монтажник |II |0.42 |095 |0.396 |231300 |91775.954 |

  |Взагалі заробітня платня |- 91775.954 грн. |

  |Премія, доплати - 30% |- 27532.786 грн. |

  |Взагалі фонд основної зарплатні |- 119308.74 грн. |

  |Доповнювальна зарплатня - 8% |- 9544.6992 грн. |

  |Взагалі загальниї фонд зарплатні |- 128853.43 грн. |

  Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою

  ( 3.1. ).

  | Ф заг. + ПФМЗ | |

  |З ср.м. = ___________________ |( 3.1. )|

  |12 * Р осн.спис. | |

  де:

  ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основних

  працівників у розмірі 4 - 6 % від загального фонду.

  | 128853.43 + 7731.2058 | |

  |З ср. м. = ______________________ = | |

  |206.9464 ( грн. ) | |

  |12 * 55 | |

  3.1.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників

  Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників зводимо до таблиці

  3.2.

  Таблица 3.2.

  |№ |Фах |Розряд|Кількіст|Дійсний фонд |С |Фонд |

  |ф.п.|працівника. |праці.|ь |часу. |тарифне,|заробітньої|

  | | | |праців- | | | |

  | | | |ників. |Одна |Всьго |грн. |платні, |

  | | | | |година|годин | |грн. |

  | | | | |праці.|праці.| | |

  |1 |Контролер |III |2 |1816 |3632 |0.98 |3559.36 |

  |2 |Розпріді-люв|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 |

  | |ач | | | | | | |

  |3 |Комплек-товщ|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 |

  | |ик | | | | | | |

  |4 |Подсібні |I |1 |1816 |1816 |0.6 |1089.6 |

  | |працівники | | | | | | |

  | |Всього |- |5 |- |- |- |7552 |

  |Премія, доплати - 30% |- 2265.6 грн. |

  |Взагалі фонд основної зарплати |- 9817.6 грн. |

  |Доповнювальна зарплата - 8% |- 785.408 грн. |

  |Взагалі загальний фонд зарплати |- 10603.008 грн. |

  Середньомісячна заробітна плата допоміжних працівників розраховується

  за формулою ( 3.1. ), де:

  ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для

  допоміжних працівників у розмірі 3 - 5 % від загального фонду.

  | 10603.008 +530.1504 | |

  |З ср. м. = ____________________ = | |

  |185.55263 ( грн. ) | |

  |12 * 5 | |

  3.1.3. Розрахунок заробітної плати спеціалістів та службовців

  Розрахунок заробітної плати спеціалістів та служачих зводимо до

  таблиці 3.3

  Таблиця 3.3.

  |№ |Фах працівника. |Должнос- ний|Кількість |Кількіст|Фонд |

  |ф.п.| |оклад, грн. |працівників.|ь місць.|заробітньої|

  | | | | | |платні, |

  | | | | | |грн. |

  |1 |Змінний майстер |170 |2 |12 |4080 |

  |2 |Технолог |160 |2 |12 |3840 |

  |3 |Контрольний |155 |1 |12 |1860 |

  | |майстер | | | | |

  | |Всього ІТР | |5 |12 |9780 |

  |4 |Служачі |120 |1 |12 |1440 |

  | |Всьго служачих | |1 |12 |1440 |

  |5 |Прибиральниці |85 |1 |12 |1020 |

  | |Всьго МОП | |1 |12 |1020 |

  Середньомісячна заробітна плата спеціалістів та службовців

  розраховується за формулою ( 3.1. ), де:

  ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для:

  ІТР працівників у розмірі 20 - 40 % від загального фонду;

  Службовців у розмірі 30 - 40 % від загального фонду;

  МОП працівників у розмірі 5 - 10 % від загального фонду.

  | 9780 + 3912 | |

  |З ср. м. ІТР = __________________ = 228.20 ( грн. ) | |

  |12 * 5 | |

  | 1440 + 576 | |

  |З ср. м. сл. = ___________________ = 168.00 ( грн. ) | |

  |12 * 1 | |

  | 1020 +102 | |

  |З ср. м. МОП = _________________ = 93.50 ( грн. ) | |

  |12 * 1 | |

  Фонд заробітньої платні працівників по участку зводимо в таблицю 3.4.

  Таблиця 3.4.

  |Фах працівників. |Загальний |Середньо місячна |

  | |фонд. |заробітня платня, грн. |

  |Основні працівники. |128853.43 |206.9464 |

  |Допоміжні працівники. |10603.008 |185.55263 |

  |ИТР |9780 |228.2 |

  |Служачі |1440 |168 |

  |МОП |1020 |93.5 |

  |Всього |151696.43 |882.19903 |

  3.2. Розрахунок повної собівартості виробу

  Стаття 1. Сировина та основні матеріали

  Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів зводимо до таблиці

  3.5.

  Таблиця 3.5

  |№ |Найменуваня |ГОСТ, ТУ |Норма |Ціна, грн. |Сумма, грн. |

  |н.м.|матеріалу. | |розходу, кг.| | |

  |1 |Припій |ПОС 61 |0.65 |18 |2.67 |

  |2 |Флюс |ФСК - 60 |0.4 |10 |0.4 |

  |3 |Лак |УР - 231 |0.1 |8 |0.8 |

  | |Всього |- |- |- |4.17 |

  |Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % ) |- 0.73 грн. |

  |Всьго сумма витрат |- 4.90 грн. |

  Стаття 2. Покупні вироби та полуфабрікати

  Розрахунок вартості покупних виробів та полуфабрикатів зводимо до

  таблиці 3.6.

  Таблиця 3.6.

  |Вироб. |ГОСТ, ТУ, тип. |Кількість.|Оптова |Сумма, |

  | | | |ціна. |грн. |

  |Конденсатори | | | | |

  |КМ-5а |ОЖО. 464. 042 ТУ |41 |0.25 |10.25 |

  | | | | | |

  |Мікросхеми | | | | |

  |К555ИМ5 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |8 |0.8 |6.4 |

  |К555ЛА2 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |4 |0.3 |1.2 |

  |К555ЛИ1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.3 |1.2 |

  |К555ЛИ3 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.33 |1.32 |

  |К555ЛИ6 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.4 |1.6 |

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.