МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  |К555ЛЛ1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |6 |0.52 |3.12 |

  |К155ЛН1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |2 |0.25 |0.5 |

  |К555ЛЕ4 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |3 |0.4 |1.2 |

  |Всього |- |- |- |26.79 |

  |Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % ) |- 8.305 грн. |

  |Всьго сумма витрат |- 41.525 грн. |

  Стаття 3. Полуфабрикати власного виробництва

  Полуфабрикати власного виробництва зводимо до таблиці 3.7.

  Таблиця 3.7.

  |Найменування |Кількість. |Собівартість. |

  |полуфабрикату. | | |

  |Плата |1 |4 |

  |Всього |- |4 |

  Стаття 4. Основна заробітна плата виробляючих працівників

  Основна заробітна плата виробляючих працівників зводимо до таблиці 3.8.

  Таблиця 3.8.

  |Види праць по |Розряд. |Норма часу, |С тарифне, |Сумма, грн. |

  |техпроцесу. | |год. |грн. | |

  |Монтаж |II |0.39 |0.7 |0.27 |

  |Всього пряма заробітна платня |- 0.27 грн. |

  |Премії та доплати |- 0.08 грн. |

  |Всьго основна заробітна платня |- 0.35 грн. |

  Стаття 5. Додаткова заробітна плата виробляючих працівників

  Додаткова заробітна плата виробляючих працівників складає 8 % від

  основної заробітної платни.

  |З доп. = 0.08 * 0.35 = 0.03 ( грн. ) | |

  Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування

  Відрахування на соціальне страхування складає 37 % від сумми основної

  та додаткової заробітних плат.

  |В соц.=0.37 * 0.38= 0.14 (грн.) | |

  Стаття 7. Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

  Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають 12 %

  від заробітньої платні основних працівників

  |В фонд чаес. = 0.12 * 0.35 = 0.04 ( грн. ) | |

  Стаття 8. Відрахування в фонд зайнятості населення

  Відрахування в фонд зайнятості населення складають 2 - 3 % від прямої

  заробітньої платні основних працівників.

  |В фзн. = 0.03 * 0.27= 0.01 ( грн. ) | |

  Стаття 9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

  Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 60 -

  120 % від прямої заробітньої платні основних працівників.

  |В ует. = 0.6 * 0.27 = 0.16 ( грн. ) | |

  Стаття 10. Цехові витрати

  Цехові витрати складають 60 - 120 % від прямої заробітньої плати

  основних працівників.

  |В ц. = 0.6 * 0.27 = 0.16 (грн. ) | |

  Стаття 11. Загально підприємницькі витрати

  Загально підприємницькі витрати складають 60 - 80 % від прямої

  заробітньої плати основних працівників.

  |В зп. = 0.7 * 0.27 = 0.19 ( грн. ) | |

  Розраховуємо виробничу собівартість виробу як сумму одинадцяти статей

  |С вс. = 29.51 (грн. ) | |

  Стаття 12. Невиробничі витрати

  Невиробничі витрати складають 20 - 30 % від виробничої собівартості.

  |В вп. = 0.2 * 29.51 = 5.90 ( грн. ) | |

  Розраховуємо повну собівартість виробу за формулою 3.2.

  |С п. = С вс. + В вп. |( 3.2. )|

  |С п.= + = ( грн.) | |

  Розрахуємо оптово - відпускну вартість як суму повної собівартості та

  планового прибутку.

  |ОВВ = + = ( | |

  |грн.) | |

  Податок на додану вартість складає 20 % від оптово -

  відпускної вартості .

  |ПДВ= + = (грн.) | |

  Калькуляцію собівартості виробу зводимо в таблицю 3.9.

  Таблиця 3.9.

  | Найменування | Сума | Примітка. |

  |статті. |грн. | |

  | Стаття 1 | |Таблиця 3.5. |

  | Стаття 2 | |Таблиця 3.6. |

  | Стаття 3 | |Таблиця 3.7. |

  | Стаття 4 | |Таблиця 3.8. |

  | Стаття 5 | |8 % від основної заробітної платні . |

  | Стаття 6 | |36 % від основної та додаткової заробітних|

  | | |плат. |

  | Стаття 7 | |10 % від основної заробітньої платні. |

  | Стаття 8 | |1.5 % від прямої заробітньої платні. |

  | Стаття 9 | |60-120 % від прямої заробітньої платні. |

  | Стаття 10| |60-120 % від прямої заробітньої платні. |

  | Стаття 11| |60-80 % від прямої заробітньої платні. |

  | Стаття 12| |20-30 % від виробничої собівартості. |

  Повна собівартість- грн.

  3. Розрахунок ефективності впровадження потоко - конвеєтної

  смуги.

  1. Розрахунок показників росту виробничості праці.

  Вдсоток зниження операцій розраховується за формулою

  3.3.

  | Т1 - Т2 | |

  |А= *100 % |(3.3.) |

  |Т1 | |

  де :

  Т1 , Т2 - трудоємність виконуємих операціій до та

  після впровадження потоко - конвеєрної смуги , хв.

  | 30.072-25.06 | |

  |А = * 100 % = 16.6 | |

  |30.072 | |

  Відсоток тосту виробітки розраховується за формулою

  3.4.

  | Т1 - Т2 | |

  |В = *100 % |(3.4.) |

  |Т2 | |

  | 30.072-25.06 | |

  |В = *100 % = 20 | |

  |25.06 | |

  Розраховуємо випуск продукції по оптово - відпускними цінам на

  одного середньосписочного працівника за формулою 3.5.

  | Nріч. * ОВЦ | |

  |= |(3.5.) |

  |ППП | |

  де :

  ППП - численість персоналу .

  | 231300 -78.117 | |

  |= =269678.54 | |

  |67 | |

  3.3.2. Розрахунок годового економічного ефекту від

  впровадження конвеєру .

  Для розрахунку економічної ефективності використовуємо данні

  , зведені до таблиці 3.10.

  Таблиця 3.10.

  |Найменування | Сума в грн. |

  |статті. |До впровадження конвеєру Після впровадження |

  | |конвеєру |

  |Стаття 1 |4.90 4.90|

  |Стаття 2 | 41.525 |

  | |41.525 |

  |Стаття 3 |4.00 4.00 |

  |Стаття 4 | 0.572 |

  | |0.5148 |

  |Стаття 5 | 0.0755 |

  | |0.0612 |

  |Стаття 6 |0.2331 |0.207 |

  |Стаття 7 |0.06475 |0.0576 |

  |Стаття 8 |0.009713 |0.008505 |

  |Стаття 9 |0.264 |0.2376 |

  |Стаття 10 |0.264 |0.2376 |

  |Стаття 11 |0.308 |0.2772 |

  |Стаття 12 |10.44 |10.42 |

  |Всього |62.66 |62.5 |

  Річний економічний ефект розраховується за формулою 3.6.

  | Е р.= ( С1 - С2 ) * N річ. - Е норм. * ( К2 - К1 ) |( 3.6.)|

  | | |

  де :

  С1 , С2 - собівартість одиниці продукції до та після

  впровадження конвеєру , грн . ;

  Е норм - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних

  вкладень ( 0.15 ) , показує долю капітальних вкладень , котрі

  повинні щорічно окупатися ;

  К1 - К2 - капітальні затрати , грн.

  Е р.= (62.66 -62.5 ) * 231300 - 0.15 * (25000 ) =36633

  Економія від зниження собівартості продукції розраховується за

  формулою 3.7.

  66 Е соб. = - 62.5) * 231300 = 37008

  Строк окупаємості розраховується за формулою 3.8.

  | К2 - К1 | |

  |Т ок.= |(3.8.) |

  |( С1 - С2 ) * N річ. | |

  | | |

  | | |

  25000

  Т ок.= = 0.7 (року)

  (62.66-62.5)*231300

  Розрахунковий коефіцієнт ефективності капіталовкладень

  розраховується за формулою 3.9.

  | ( С1 - С2 ) * N річ | |

  |Т розр.= |(3.9.) |

  |К2 - К1 | |

  | | |

  | | |

  (62.66-62.5)*231300

  Т ок.= = 14.8

  25000

  Впровадження нової техніки необхідне , якщо дотримані

  наступні умови :

  Т ок. Розр. Т ок. норм.

  Е розр. Е норм.

  Висновок :

  Впровадження конвеєру економічно необхідне , бо :

  7 6.7

  14.8 0.15

  4. Техніко - економічні показники участку

  Техніко - економічні показники участку зводимо до таблиці

  3.11.

  Таблиця 3.11.

  |№ |Найменування показнику. |Одиниці |Чисельне |

  |н.п. | |виміру. |значення. |

  |1 |Головний випуск продукції: | | |

  |1.1 |В натуральному вираженні; |шт. |255000 |

  |1.2 |по повної собівартості. |грн. |15936735 |

  |2 |Трумісткість монтажу. |Хв. |25.06 |

  |3 |Такт конвеєрної смуги. |Хв. |1.00 |

  |4 |Кількість робочих місць . |шт. |29 |

  |5 |Довжина конвеєру. |м |26.2 |

  |6 |Швидкість руху конвеєру. |м / х |0.8 |

  |7 |Кількість працюючих : | | |

  |7.1 |Основних працівників; |Людина. |55 |

  |7.2 |Допоміжних працівників ; |Людина. |5 |

  |7.3 |ИТР ; |Людина. |5 |

  |7.4 |Служачих ; |Людина. |1 |

  |7.5 |МОП ; |Людина. |1 |

  |7.6 |всього |Людина. |67 |

  |8 |Годовий фонд заробітньої платні ; | | |

  |8.1 |Основних працівників; |грн. |128853.45 |

  |8.2 |Допоміжних працівників ; |грн. |10603.008 |

  |8.3 |ИТР ; |грн. |9780.00 |

  |8.4 |Служачих ; |грн. |1440.00 |

  |8.5 |МОП ; |грн. |1020.00 |

  |8.6 |всього |грн. |151696.43 |

  |9 |Середньо місячна заробітня платня ; | | |

  |9.1 |Основних працівників; |грн. |206.95 |

  |9.2 |Допоміжних працівників ; |грн. |185.55 |

  |9.3 |ИТР ; |грн. |228.20 |

  |9.4 |Службовців ; |грн. |168.00 |

  |9.5 |МОП ; |грн. |93.00 |

  |9.6 |Всього |грн. |882.20 |

  |10 |Виробка продукції на одного працівника . |% |268342.52 |

  |11 |Відсоток повишення виробничості праці . |грн. |20.00 |

  |12 |Повна собівартість виробу . |грн. |62.497 |

  |13 |Годовий економічний ефект . |грн. |36633.00 |

  |14 |Окупаемість капітальних витрат . |рік |0.7 |

  |Форм|Зон|Поз|Позначення . |Найменування . |Кі|Примітка |

  |ат. |а. |. | | |л.| |

  | | | | | | | |

  | | | | |Документація | | |

  | | | | | | | |

  |А1 | | |КТРЄ . 208610.012 ЗК|Збіркове креслення | | |

  | | | | | | | |

  | | | | |Деталі. | | |

  | | | | | | | |

  |А1 | |1 |КТРЄ . 701020.012 |Плата печатна . |1 | |

  | | | | | | | |

  | | | | |Інші вироби . | | |

  | | | | | | | |

  | | | | |Конденсатори. | | |

  | | | | | | | |

  |А1 | | | |КМ-5а Н90-0.1 | |С1-С41 |

  | | | | |ОЖО.460.043.ТУ | | |

  | | | | |Мікросхеми. | | |

  | | | | | | | |

  | | | | |Всі по БКО.348.282 | | |

  | | | | | | | |

  | | | | |К155ЛН1 |2 | |

  | | | | |К555ИМ5 |8 | |

  | | | | |К555ЛА2 |4 | |

  | | | | |К555ЛИ1 |4 | |

  | | | | |К555ЛИ3 |4 | |

  | | | | |К555ЛИ6 |4 | |

  | | | | |К555ЛЕ4 |3 | |

  | | | | |К555ЛЛ1 |6 | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  | | | | | | | |

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.