МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Курсовая работа: Організація документообігу на підприємстві

  Фактори зовнішнього середовища Позитивний вплив Ступінь важливості Негативний вплив Ступінь важливості
  Демографічне середовище Традиції і культурні цінності, рівень освіти Значний позитивний Помірний
  Відношення до іноземців Значний позитивний Значний Позитивний
  Економічне середовище Розміри і темпи зміни розмірів ринку Значний позитивний 1.  Загальний рівень економічного розвитку Значний негативний
  Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії Значний позитивний 2.  Система оподатковування і якість економічного законодавства Значний негативний
  Інвестиційні процеси Значний позитивний Рівень розвитку конкурентних відносин Значний негативний
  Науково-технічне середовище Поява «технологічних проривів» Значний позитивний
  Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність Незначний позитивний
  Вимоги до кваліфікації кадрів Значний позитивний
  Політико-правове середовище Політика держави в підготовці кадрів для галузі Значний позитивний 1.  Політична стабільність у державі Значний негативний
  Митна політика держави Помірний позитивний 2.  Характер відносини держави до галузі Значний негативний
  3.  Рівень регулювання і контролю з боку держави Значний негативний

  Аналіз факторів, які впливають на діяльність підприємства був би не повний без аналізу зовнішнього середовища прямого впливу (мікросередовища). Результати цього дослідження зведемо в таблицю 2.6.


  Таблиця 2.6 - Вплив споживачів на діяльність підприємства

  Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
  Обсяг закупівель, здійснюваних покупцем Помірний Негативний Збільшує прибутки Значний негативний
  Рівень інформованості покупця Помірний Позитивний Недостатня поінформова-ність Помірний позитивний
  Наявність продуктів, що заміщають Помірний Негативний Наявність конкуренто-спроможної продукції Помірний негативний
  Вартість «переходу» до іншого продавця Значний Позитивний Втрата клієнтів, зниження прибутків Значний негативний
  Чутливість покупця до ціни, обумовлена загальною сумою закупівель Помірний Негативний Зі збільшенням ціни зменшується обсяг продажу і навпаки Помірний негативний
  Кількість і концентрація покупців Помірний Позитивний Невелика кількість споживачів Незначний позитивний
  Характер попиту на продукцію Незначний Негативний Невелика кількість споживачів Помірний негативний
  Еластичність попиту Незначний Позитивний Збільшення покупців Незначний позитивний
  Рівень доходів цільових груп покупців Помірний Негативний Пряма залежність Помірний негативний
  Готовність покупців до використання продукції і послуг Значний Позитивний Часткове зниження або зростання Значний позитивний
  Ступінь стандартизації виробленої продукції Помірний Позитивний Продукція відповідає міжнародним стандартам Помірний позитивний
  Ступінь впливу виробленої продукції на якість виробництва чи споживання клієнтів Значний Позитивний При збільшенні якості – збільшується, і навпаки Значний позитивний
  Оцінка якості обслуговування споживачами Значний Негативний Збільшення або зменшення обсягу реалізації Значний негативний
  Прихильність споживачів до торгової марки Значний Позитивний Позитивний імідж підприємства Значний позитивний
  Оцінка надійності і потужності каналів розподілу, присутність товарів, реакція на рекламу і стимулювання збуту Помірний Негативний Надійність каналів розподілу продукції Помірний негативний

  Таким чином, ми вияснили, які фактори споживчого середовища мають найбільший вплив, а також яким чином цей вплив здійснюється і як він проявляється. Діяльність ДП «Новатор», також залежить від його конкурентів, від цін на аналогічну продукцію, якість цих товарів, їх асортимент.

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.